Arbetslösheten var i mars mer än tre gånger så hög i de områden som polisen beskriver som särskilt utsatta, jämfört med riket i stort. Sammantaget i alla de områdena var arbetslösheten 22,6 procent. Motsvarande siffra för riket var 7 procent. 

Det visar siffror som SCB tagit fram, genom att bearbeta Arbetsförmedlingens data, för Arbetets räkning. Polisens indelning i särskilt utsatta områden följer inte stadsdelsgränser utan är nedbruten på ännu mer lokal nivå.

Högst var arbetslösheten i det särskilt utsatta området i Rosengård där den låg på 38,3 procent i mars. Det är mer än fem gånger högre än i landet i stort. 

Näst högst ligger Vivalla i Örebro, med en arbetslöshet på 36,1 procent. På tredje plats kommer Skäggetorp i Linköping, med 27,7 procent. 

Vad är ett särskilt utsatt område?

De områden som polisen pekar ut som utsatta karaktäriseras av låg socio­ekonomisk status.

Kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

De utsatta områdena delas in i tre kategorier. Läget är allvarligast i de 19 ”särskilt utsatta” områden som Arbetets statistik handlar om.

”Klart det är ett misslyckande”

Även när arbetslösheten är som lägst för ett särskilt utsatt område är den mer än dubbelt så hög som i landet i stort: i Hässleholmen/Hulta i Borås låg den på 16,5 procent i mars. 

På tio år har glappet mellan riket i stort och samma geografiska områden minskat något, men endast från 16,5 till 15,6 procentenheter. Samhället har alltså inte rått på klyftan. 

– Det är klart att det är ett misslyckande, säger Annika Sundén, nationalekonom och tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Det är ett väldigt stort bekymmer, framför allt för de arbetslösa, konstaterar hon.  

– Men det är också en förlust för samhället. De här personerna behövs på svensk arbetsmarknad för att Sverige ska utvecklas och växa. 

I början av året lämnade hon jobbet som analyschef bland annat för att hon var missnöjd med att Arbetsförmedlingen lade ned ett lyckat pilotprojekt för utlandsfödda kvinnor. 

Malmö sticker ut

De områden som polisen pekar ut som utsatta karaktäriseras av låg socioekonomisk status och av att kriminella påverkar lokalsamhället.

I de 19 ”särskilt utsatta” områden som Arbetets siffror gäller anses läget vara akut. Där finns bland annat en allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser. 

Om man slår samman alla särskilt utsatta områden i respektive storstadsområde sticker Malmö ut med en arbetslöshet på 30,5 procent.  

I Storstockholm och Göteborg låg den på 21,3 respektive 20,0 procent i mars. 

”Större risk dras in i kriminalitet”

De särskilt utsatta områdena är som sagt påverkade av kriminalitet. Manne Gerell, docent i kriminologi, säger att kriminalitet och arbetslöshet hänger ihop i viss mån. 

– Folk som inte har jobb löper större risk att dras in i kriminalitet. Samtidigt finns det många andra variabler. 

Han konstaterar att boendesegregationen upprätthåller gapet mellan områdena och landet i stort. Ofta flyttar de som det går bättre för därifrån. 

– De som blir kvar blir då, i genomsnitt, mer fattiga och arbetslösa. 

Hela listan: Arbetslösheten i särskilt utsatta områden

Arbetslöshet i mars 2022 i polisens särskilt utsatta områden. I alla områdena tillsammans var arbetslösheten 22,6 procent, att jämföra med 7 procent i hela Sverige.