Arbetsmarknadspolitiken har en väldigt viktig roll när det gäller att komma till rätta med kriminaliteten i särskilt utsatta områden, enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som har varit ansvarig politiker sedan 2019.   

– Att ungdomar ser att både mamma och pappa går till jobbet är en väldigt viktig utgångspunkt.  

Men på frågan vad hon kunde ha gjort annorlunda för att minska glappet i arbetslöshet mellan särskilt utsatta områden och landet i stort hänvisar hon till att Socialdemokraterna inte haft egen majoritet i riksdagen.   

”Blir väldigt förbannad”

– När jag tänker på att Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade bort möjligheten att använda extratjänster blir jag väldigt förbannad.   

Men beslutet om att inte bevilja fler extratjänster, subventionerade jobb i välfärdssektorn, slog igenom först i år.  

De siffror som Arbetet publicerat i dag visar att arbetslösheten är flera gånger högre i landets särskilt utsatta områden jämfört med riket i stort och att den bilden inte förändrats nämnvärt jämfört med för tio år sedan. 

Vill se mer av intensivår

Eva Nordmark säger att det är svårt att bedöma vad politiken skulle ha gjort annorlunda längre bak i tiden, särskilt som pandemin ändrade förutsättningarna.  

– Men det vi har gjort och behöver göra mer av är till exempel intensivåret, där nyanlända får bättre förutsättningar att snabbt få jobb. Vi har också tillfört stora resurser till arbetsmarknadspolitiken.  

Intensivåret infördes förra året och ska ge nyanlända en kedja av insatser. I våras slog Statskontoret fast att deltagarna varit färre än tänkt. 

Eva Nordmark lyfter också fram att etableringsjobben nu införs. Det är en ny typ av statligt subventionerade anställningar som arbetsmarknadens parter enades om 2017 och regeringen ställde sig bakom 2018, men som sedan blivit försenad. 

Fokus på kvinnor

Arbetsförmedlingens lokala närvaro har tidigare minskat när kontor har stängts. Nu har myndigheten i uppdrag från regeringen att öka lokal närvaro, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar.   

– Det är helt avgörande att Arbetsförmedlingen finns i de här områdena och kan ge stöd, bland annat sommarjobb. Så att ungdomar ser framtidshopp och andra sätt att tjäna pengar än att springa kurir åt knarklangare, säger Eva Nordmark. 

Hon säger att Arbetsförmedlingen nu, när arbetsmarknaden generellt ser ljusare ut, har bättre möjlighet att prioritera och fokusera på dem som står längst från jobb. En grupp som hon vill se tydligt fokus på är utrikesfödda kvinnor. 

”Kommer ta strid”

I början av året lämnade Arbetsförmedlingens dåvarande analyschef Annika Sundén myndigheten bland annat i besvikelse över att ett lyckat pilotprojekt för just utlandsfödda kvinnor lades ned. 

– Insatser för utlandsfödda kvinnor ska inte vara projekt utan ska vara en del av den ordinarie verksamheten. Det är väldigt viktigt för mig, säger Eva Nordmark. 

Hon säger också att de extratjänster som fasas ut har använts till utrikesfödda kvinnor till 49 procent och att Socialdemokraterna kommer ta strid för att de återinförs. 

Beredd fasa ut flerbarnstillägg

I ett uppmärksammat uttalande tidigare i år öppnade Eva Nordmark för att fasa ut flerbarnstillägget, som ger extra barnbidrag ju fler barn man har.

Hon säger nu att hon inte utesluter en utfasning om bidraget hindrar att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.  

– Men i så fall är det jätteviktigt att analysera effekterna för barnfattigdomen. Att ta bort det bara hux flux skulle drabba barn och familjer väldigt hårt. Det har jag inte sagt att jag är beredd att göra.