Tungt, utsatt och inte lämpligt för en ensam 13-åring att utföra. Det var Lisa Jönssons slutsats efter att ha följt med dottern på hennes första arbetspass som reklamutdelare i Salem utanför Stockholm.

Isaac Mukiibi är platschef för Svensk Direktreklams område Stockholm Södra där Salem ingår. Han vill inte kommentera det enskilda fallet, men säger att alla detaljer om hur jobbet utförs normalt ska tas upp på introduktionen.

Föräldrar ska kunna bedöma

– När vi har introduktion för ungdomar under 16 år måste en vårdnadshavare eller förälder vara med och ta del av information om arbetet, hur det ska gå till och göras, rapporteringen – ja allt som ingår i arbetet. Syftet med det är att föräldern ska kunna göra en bedömning av om ungdomen kommer klara arbetet, säger Isaac Mukiibi.

Han menar att föräldern ibland uppfattar jobbet som alltför tufft och därför säger nej.

När föräldern varit med och lyssnat rekommenderar vi också att den följer med på första passet.

Isaac Mukiibi, platschef för område Stockholm Södra på Svensk Direktreklam

Gör ni någon riskbedömning?

– Absolut. Det är av det skälet vi kräver att en förälder är med. De sitter på den kunskapen och vi vill att de är med vid första passet, för att kunna avgöra om området fungerar bra utifrån ungdomens förutsättningar.

– För äldre ungdomar gör vi bedömningen att de klarar det, om det är nära området där de bor. Men inte 13–15-åringar, de måste få hjälp av sina föräldrar, säger Isaac Mukiibi.

Ska inte ni som arbetsgivare göra riskbedömningen?

– Vi gör en riskbedömning när distrikten utformas och när de uppdateras och optimeras, vilket sker regelbundet. När utdelaren är en ungdom får de ett distrikt nära hemmet, och att föräldern är med gör att vi känner oss trygga.

Vi har områden där vi säger nej om en 13-åring söker jobb, för att vi vet att det är för tufft.

Isaac Mukiibi

– Det måste kännas säkert. Men vi har områden där vi säger nej om en 13-åring söker jobb, för att vi vet att det är för tufft. Och för vissa områden i innerstan, där det är mycket trafik och folk, säger vi att föräldern alltid ska följa med.

– Utdelningsdistrikten i Salem är ingen okänd mark för oss. Så vitt vi känner till har vi inte fått några klagomål eller synpunkter på de distrikten tidigare. Det betyder inte att allt är helt perfekt. Får vi synpunkter så tar vi till oss dem och utreder hur vi kan bli bättre.

Finns det någon handledare från Svensk Direktreklam som ungdomen kan vända sig till?

– Alla utdelare kan alltid vända sig till sin kontaktperson om de har frågor. Under helgen har vi jourverksamhet. Det finns alltid någon att kontakta som kan svara på frågor över telefon.

Gör ni någon anpassning eller förväntas en 13-åring prestera på samma nivå som en 25-åring?

– Nej, det är lika för alla. Vi utgår från en normalprestation som baseras på den genomsnittliga prestationen.

Så en 13-åring får inte färre hushåll att dela ut till än en 17-åring?

– Nej, eftersom distrikten är byggda utifrån geografisk sammansättning. Vi erbjuder ett distrikt som ligger närmast hemmet. Men om det är ett jättestort distrikt avråder vi.

Många tycker lönen per timme är väldigt låg hos er?

– Våra löner är prestationsbaserade, ett sorts beting. Vi betalar inte timpenning, och det berättar vi under introduktionen. Lönen bygger på att det finns en normal prestation, ett visst arbete man borde kunna klara av under en viss tid.

Lönen bygger på att det finns en normal prestation, att man borde kunna klara arbetet under en viss tid.

Isaac Mukiibi

– Vi har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och lönesättningen är överenskommen med dem. Alla lönenivåer är oavsett ålder och anställningstid, det är lika för alla från 13 år och uppåt.

– Man kan göra jobbet snabbt eller långsamt, efter eget beslut. Man kan dela upp jobbet och ta en paus i mitten eller göra allt i ett svep. Första gången tar det alltid längre tid eftersom man är ovan. Det brukar gå snabbare med tiden, säger Isaac Mukiibi.