– Jag tror att det är en bra tid att komma ut i arbetslivet nu. Många branscher, inte minst besöksnäringen, efterfrågar folk. Det går att jämföra villkor och ställa krav, säger Elsa Alm.

Efter två pandemiår då LO:s årliga sommarkampanj för unga har genomförts digitalt börjar LO söka upp ungdomar på arbetsplatserna igen.

LO:s ungsekreterare Elsa Alm inleder med att besöka arbetsplatser i Luleå i dag, måndag 27 juni.

– Kampanjen ska ge unga kunskap och självförtroende. Du ska veta vad du har rätt till, säger Elsa Alm.

Jureskog tyckte unga var lata

I media har arbetsgivare i allmänhet och krögare i synnerhet den senaste tiden sagt att det är svårt att hitta personal. Kändiskocken Johan Jureskog väckte uppmärksamhet när han i Aftonbladet beskyllde unga för att vara lata.

Men Elsa Alm, som själv har arbetat i restaurangbranschen, ser inga tecken på att ungdomar skulle vara kräsna.

– Min erfarenhet är verkligen inte att unga är lata, eller att de väntar sig perfekta villkor. Tvärtom har branschen en del att göra vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Frågar om arbetsmiljön

Just arbetsmiljön hör till det som unga frågar mest om när LO:s ungsekreterare är ute på arbetsplatser.

– Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsplatsolyckor visar att unga är extra utsatta, och det gäller även sommarjobbare, säger Elsa Alm.

– Introduktionen på det nya jobbet kan brista. Och när man är ny vill man gärna jobba fort för att visa vad man går för. Det är en farlig kombination.

De vanligaste frågorna på LO:s hjälptelefon handlar annars om vilken lön och vilka arbetstider man ska ha. Elsa Alms bild är att de flesta arbetsgivare betalar enligt kollektivavtalet i branschen.

– Sedan ser vi annan grej: Man kan bli erbjuden att få boende eller mat mot att man accepterar lägre lön. Det har till exempel förekommit på ridläger. Många har inte koll på att sådana saker förmånsbeskattas.

Ovanligt med tillsvidareanställning

Trots att det är relativt gott om jobb är det ovanligt att ungdomar får tillsvidareanställning.

– Som regel får man börja med allmän visstidsanställning. Att få fast anställning kan ta många år, säger Elsa Alm.

Den 1 oktober i år ändras lagen: Allmän visstid byts mot särskild visstid, och efter tolv månader med särskild visstid går anställningen över i tillsvidareanställning (att jämföra med 24 månader i dag).

Vilken effekt lagändringen får är svårt att förutse, tycker Elsa Alm. Arbetsgivare kan sluta ringa in anställda som närmar sig tolv månaders sammanlagd anställning.

– Men om man ständigt byter personal blir verksamheten inte bra. Seriösa arbetsgivare har intresse av att behålla sin personal. Och i flera branscher är det gott om jobb nu.

Om LO:s sommarkampanj

Under sommaren är fackliga företrädare från LO-distrikten ute på arbetsplatser och evenemang som samlar många unga. Du som har frågor kan ringa 020-56 00 56 eller mejla till kollpajobbet@lo.se. Eller läsa Arbetets guide för att undvika problem på sommarjobbet.