Arbetet har tidigare skrivit om den låga timlönen för anställda hos Svensk Direktreklam. Jobbet som reklamutdelare blev för tungt för Lisa Jönssons 13-åriga dotter.

När hon själv utförde jobbet tog det 3,5 timme att bli klar med ett område som gav 106 kronor i lön, plus 14 kronor i semesterersättning.

Men löneupplägget är i linje med nuvarande kollektivavtal mellan Svensk Direktreklam och Transportarbetareförbundet.

– Vi är självklart inte nöjda med den situationen, säger Magnus Thelander som är central ombudsman på förbundet.

Kan vara ett brott

Magnus Thelander trycker på att det är arbetsgivarens ansvar att arbetsbelastningen och arbetsmiljön är rimlig, och att detta är ännu viktigare när minderåriga anställs.

– Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning, är det inte gjort så kan det vara ett brott.

I våras avgjordes en tvist mellan Transport och ett franchisebolag till Svensk Direktreklam, företrädda av Almega, i Arbetsdomstolen. Tvisten handlade bland annat om lönen.

Det är sällsynt att garantilönen betalas ut

Magnus Thelander

Enligt kollektivavtalet får reklamutdelaren prestationslön baserad på bland annat hur distriktet ser ut, antalet hushåll och vikten på reklamen. I avtalet finns också en regel om garantilön vid så kallad normalprestation.

För utdelare under 18 år ligger den på 81,97 kronor i timmen. För utdelare som fyllt 18 är den 93,21 kronor i timmen efter tio veckor.

Men i själva verket är det sällsynt att garantilönen betalas ut, enligt Magnus Thelander.

En anställd kan få garantilön om utfallet av prestationslönen blir lägre än timlönen vid en normalprestation. För att avgöra om det är så, kan arbetstagare och arbetsgivare gemensamt göra en tidmätning.

Utlämnad till arbetsgivaren

Transport ansåg att arbetsgivaren hade kommit fram till en orimligt hög normalprestation, som inte stämde med tanken i kollektivavtalet.

Men Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje.

– Kontentan blev att arbetsgivaren ensidigt kan bestämma vad ersättningen per timme ska bli, eftersom arbetsgivaren själv kan bestämma vad som är en normalprestation. Hinner man inte upp i det tempot har man inte rätt till garantilön, säger Magnus Thelander.

Ska inte kollektivavtalet fungera som ett slags kvalitetsgaranti?

– Vi har snart nya avtalsförhandlingar och får se vad det utmynnar i. Vi kommer vilja göra något åt problemet med garantilönen. Annars kanske det inte kommer finnas något avtal i framtiden.

– Många som jobbar med utdelning för Svensk Direktreklam är antingen nya i Sverige eller väldigt unga. Det gör det svårare att upprätthålla bra löner och villkor, menar Magnus Thelander.

Det krävs att människor är beredda att organisera sig.

Magnus Thelander

– Du är utlämnad till arbetsgivaren på ett annat sätt och blir mer försiktig, du kanske inte går med i facket. Det är därför vi motsätter oss de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring. Vi vill att arbetsmarknadsprövningen återinförs.

– Det krävs att människor är beredda att organisera sig och ta strid för sina villkor. Tillräckligt många måste tycka att det är en kamp värd att ta.