Mellan 13 och 15 års ålder räknas tonåringar till kategorin äldre barn, vilket påverkar vilken sorts arbete som är lämpligt för dem att utföra.

– Främst är det jätteviktigt att arbetsgivaren tar sitt fulla arbetsmiljöansvar. Det ska vara ett lätt och ofarligt arbete som inte innebär stort ansvarstagande. Det får inte vara psykiskt eller fysiskt tungt, säger Christina Jonsson som är avdelningschef för avdelning regler på Arbetsmiljöverket.

Det innebär till exempel att jobbet inte får innehålla tunga lyft.

– Det ligger ett extra stort ansvar på en arbetsgivare som anställer barn: Är jobbet säkert? Fungerar det? Fungerar det inte måste arbetsgivaren göra något åt det.

Minderårigas arbetsmiljö

Reglerna för vad barn och ungdomar under 18 år får jobba med finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Christina Jonsson kan inte avgöra om arbetet på Svensk Direktreklam i fallet med Lisa Jönssons dotter är för tungt, men påpekar att arbetsgivaren måste undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna med särskild hänsyn till vilka risker som finns för minderåriga.

Barn har en begränsad fysisk kapacitet.

Christina Jonsson, Arbetsmiljöverket

– Ett 13 år gammalt barn har en begränsad fysisk kapacitet. Arbetsgivaren måste gå igenom arbetet, undersöka och riskbedöma. Det är arbetsgivarens ansvar att göra det, tillsammans med ett skyddsombud.

Riskbedömningen ska göras utifrån vilken ålderskategori som ska utföra arbetsuppgifterna.

– Det är stor skillnad på att vara 13 och 17 år.

Ordentlig introduktion

Utifrån riskbedömningen behöver arbetsgivaren se om åtgärder behövs för att arbetet ska vara ofarligt för barnet.

– Det måste man göra som arbetsgivare. När det handlar om minderåriga under 16 år ska arbetsgivaren också kontakta vårdnadshavaren och informera om arbetsuppgifterna, om det finns några risker och vad man i så fall gjort för att ta bort eller minimera dem. Sedan måste vårdnadshavaren medge att den minderåriga arbetar med arbetsuppgifterna, säger Christina Jonsson.

Barnet ska få en ordentlig introduktion i arbetet och hur man jobbar så det inte blir farligt, enligt Christina Jonsson. Det ska finnas rutiner både för introduktion och handledning.

– Arbetsgivaren ska utse någon på arbetsplatsen som är handledare, som fyllt 18 och har kunskaper om arbetsuppgifterna. Någon som den minderårige kan vända sig till.

Ensamt arbete påfrestar

Äldre barn mellan 13 och 15 får ha lätta och ofarliga arbeten. Arbetet får inte medföra stort ansvarstagande eller vara tungt fysiskt eller psykiskt.

Barn i den här ålderskategorin får inte ansvara för något värdefullt eller utföra arbete som kan leda till att någon skadar sig. De får inte utföra tunga lyft eller jobba i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter.

Arbete med att ensam utdelning en aspekt som arbetsgivaren ska ta med i riskbedömningen.

Christina Jonsson, Arbetsmiljöverket

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det ett antal riskfyllda arbetsuppgifter som minderåriga inte får utföra ensamma, men att dela ut reklam och tidningar räknas inte dit.

Däremot är arbete med att ensam utdelning en aspekt som arbetsgivaren ska ta med i riskbedömningen, enligt Christina Jonsson på Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverkets vägledning om minderårigas arbetsmiljö är ensamarbete ett exempel på psykiskt påfrestande arbete som minderåriga ofta bör undvika.