Det första sommarjobbet ska inte stå och falla med vilken bostadsadress du har eller hur stort kontaktnät som dina föräldrar har. Alla unga i Sverige behöver känna den känsla av ansvar, gemenskap och frihet som ett arbete ger.

Det är så vi bryter segregationen och knäcker nyrekryteringen till gängen. Vi socialdemokrater vill se satsningar och en jobbskapande politik som ger fler unga möjligheten till ett första jobb. 

Varje sommar är det hundratusentals unga som bidrar till att hålla hjulen snurrande i svensk ekonomi och som fyller viktiga semesterluckor i välfärden.

Snart kommer ungdomar runt om i Sverige för första gången stämpla in på lagret, äldreboendet eller nöjesparken för att arbeta under sommaren. Det första jobbet är ofta lika med det första raden på ens CV och bidrar till ett kontaktnät och en möjlighet att bryta socioekonomiska låsningar.

Bryter socioekonomiska låsningar

För många unga är det första jobbet även den första kontakten med vuxenvärlden utanför hemmet, skolan och bostadsområdet där man bor. Butiksjobbet över sommaren bidrar inte bara till lite extra pengar och arbetslivserfarenhet utan också till ett kontaktnät och en möjlighet att bryta socioekonomiska låsningar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år gjort särskilda sommarjobbsatsningar för att fler unga ska få möjligheten till ett första sommarjobb. Inför i år har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa ungdomsjobb och sommarjobb.

Satsningen riktas främst till utsatta områden och till de ungdomar som löper störst risk att hamna i långvarig arbetslöshet. Dessa pengar kommer räcka till uppemot 7000 ytterligare ungdomsjobb – utöver de kommunala satsningarna som redan görs.

För S kommer jobben först

För oss socialdemokrater kommer jobben alltid först. Vi ska ha en jobbpolitik som bidrar till att bryta segregationen och som ger fler ungdomar framtidsmöjligheter. Framtidsmöjligheter som gör att fler får testa sina kompetenser och knyta sina första kontakter i arbetslivet. 

En aktiv arbetsmarknadspolitik står i kontrast mot den passiva politik som tyvärr förs i flera moderatstyrda kommuner just nu.

För två år sedan halverade Stockholms stad antalet sommarjobb i Järva. I flera borgerligt styrda kommuner har antalet sommarjobb minskat trots rekordmånga sökande. Det är en otillräcklig politik som isolerar ungdomar och ökar ojämlikheten.

I ett samhälle där det offentliga kapitulerar ökar inte bara ojämlikheten. Där blir också ungas möjlighet att skaffa sitt första jobb mer beroende av ”rätt” bostadsadress, föräldrarnas utbildningsnivå och kontakter.

Så ska vi inte ha det. Sverige har allt att vinna på att vi hjälper unga att få in en fot på arbetsmarknaden. 

Ge ungdomar goda livschanser

Nu mer än någonsin krävs det insatser som vänder på varje sten för att ge ungdomar i utsatta områden goda livschanser. 

Möjligheter som bryter utanförskapet och som fångar upp unga som riskerar att hamna på glid. För ska vi knäcka nyrekryteringen till gängen så måste samhället investera i både utbildning och jobb, som gör att ett liv i kriminalitet inte är ett alternativ.

Genom regeringens satsning på ungdomsjobb och sommarjobb kommer fler unga i utsatta områden att få en möjlighet till sitt första jobb och den första raden i sitt CV. Det är så vi stärker Sverige.