Arbetet har tidigare skrivit om Lisa Jönssons 13-åriga dotter som började jobba med att dela ut reklam för Svensk Direktreklam. Barn i den åldern får enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ha ett lätt och ofarligt arbete, som inte är fysiskt eller psykiskt tungt.

Men Lisa Jönsson uppfattade jobbet som både för svårt, tungt och ensamt för ett 13-årigt barn, och ifrågasatte om bolaget hade koll på arbetsmiljölagen.

Enligt Arbetsmiljöverket är det extra viktigt att arbetsgivaren gör en noggrann riskbedömning när barn anställs.

– När vi utformar distrikten ser vi till att de är så säkra som möjligt, inte korsar större vägar eller järnvägar eller tar för lång tid att gå runt. Vi konstruerar rundor som är logiska ur ett säkerhetsperspektiv, oavsett ålder, säger Torbjörn Andersson som är juridikansvarig på Svensk Direktreklam.

– Alla utdelningsdistrikt är skapade av våra logistiker. De betar av alla linjer och räknar alla brevlådor på plats. Sedan stämmer vi av hur området ser ut säkert två gånger per år; antalet hushåll, hur många som tackar nej till reklam och så vidare.

Undersöker inte på plats

Vid avstämningarna undersöker inte logistikerna alla distrikten på plats, enligt Torbjörn Andersson, utan från centralt håll.

– Om antalet hushåll är detsamma som innan och inget annat har förändrats, ja då har ju inget hänt. Men vi har en ständig dialog med förvaltare och bostadsrättsföreningar för att kunna komma in i alla portar.

Om ett område är väldigt backigt görs det ofta mindre i storleken, enligt Torbjörn Andersson.

– Men då blir ersättningen lägre, eftersom antalet hushåll blir lägre. Ett normalt distrikt har mellan 200 och 500 hushåll.

Gör ni någon anpassad riskbedömning beroende på arbetstagarens ålder?

– Vi gör en riskbedömning så att en 13-åring ska kunna jobba i alla distrikt. Det här är ett lätt och enkelt jobb som ska fungera för alla ålderskategorier. Sedan finns det ändå distrikt vi inte gärna sätter unga personer på, om det är stökig trafikmiljö eller väldigt stora volymer reklam, säger Torbjörn Andersson.

Är det inte olika vad en 13-åring och en vuxen orkar hantera?

– Vi erbjuder inte distrikt med stora volymer till 13-åringar. Och de får tacka ja eller nej till jobbet. För barn under 18 år har föräldern den absoluta rätten att säga; nej, mitt barn får inte jobba här. Någonstans måste man ta ett beslut som förälder, är det här rätt jobb för mitt barn?

Jag vet inte vilken teknik man skulle lära ut. Det är ett enkelt jobb.

Torbjörn Andersson, juridikansvarig Svensk Direktreklam

Ni förlitar er på förälderns omdöme?

– Vi förlitar oss på vårt eget omdöme också. Men vi har ingen möjlighet att på förhand avgöra alla ungdomars individuella förutsättningar att klara jobbet. Vi försöker informera i förväg, vi har en introduktion där man ska kunna ställa frågor. Givetvis skulle vi inte kunna erbjuda de här jobben om Arbetsmiljöverket sagt nej.

Vore det ett alternativ att låta barn gå med en handledare på sin första utdelningsrunda så att de lär sig göra jobbet på ett effektivt sätt?

– Jag vet inte vilken teknik man skulle lära ut då. Det är ett enkelt jobb. Det vore en möjlighet att erbjuda handledare om vi hade ett par tusen personer som kunde jobba med det på helgen. Det har vi dock inte, så rent praktiskt skulle det inte fungera. Det här är ett enkelt jobb, man får all information man behöver och kan alltid ringa sin kontaktperson eller till vår jour.

Borde inte fått två distrikt

Det är inte första gången Svensk Direktreklam är i blåsväder med anledning av villkor och löner för reklamutdelarna.

– Det jag kan säga är; prata gärna med våra utdelare som jobbat länge hos oss. Vissa stannar hos oss i flera år, men de kommer nästan aldrig till tals. Det går inte att tillfredsställa alla, säger Torbjörn Andersson.

Vissa stannar hos oss i flera år, men de kommer nästan aldrig till tals.

Torbjörn Andersson, juridikansvarig Svensk Direktreklam

I fallet med Lisa Jönssons dotter anser han att Svensk Direktreklam gjort fel på en punkt: 13-åringen borde inte ha fått två distrikt på en gång.

– Vi skulle ha börjat med ett distrikt, testat det ett par veckor och om det fungerade bra kunde hon fått ta ett till distrikt. Jag kommer att prata med kontoret och se om det finns något sätt att kompensera henne på. Vi vill inte att någon ska få en negativ upplevelse av sitt första jobb.