Vincent Verheyen tjänade bara omkring 40 kronor i timmen när han delade ut reklam för Svensk Direktreklam, SDR, i Västervik, och häpnade över att kollektivavtalade löner kunde vara så låga.

Ungdomar och föräldrar som hört hans berättelse har hört av sig och vittnat om ännu lägre förtjänst.

Torbjörn Andersson, jurist vid SDR, ger en ljusare bild. SDR följer Transports och Almegas kollektivavtal, som slår fast att prestationslön gäller för dem som delar ut reklam.

Lönen bygger på tre parametrar: hur distriktet ser ut, vad reklamen väger och hur mycket sorteringsarbete som krävs.

Samtidigt säger kollektivavtalet att utdelarna ska nå upp till en bestämd lägsta timlön ”vid normalprestation”. För den som är ny i jobbet är timlönen 76:10 kronor.

– I normalfallet, det vill säga om man håller normalt tempo och har lärt sig att hitta runt i sitt distrikt, når man upp till avtalets timlön, säger Torbjörn Andersson.

En utdelare som känner att det inte går att nå upp till de belopp som anges i kollektivavtalet kan anmäla det till sitt kontor. Om utdelaren och SDR inte är överens om lönesättningen ska en ”gemensam tidsmätning” göras.

– Finner vi att förtjänsten inte når upp till kollektivavtalets nivå trots normal prestation, så justerar vi lönen i det distriktet, säger Torbjörn Andersson.

Men att utdelare begär tidsmätning är ovanligt. Kan det bero på att helgjobbande tonåringar är i en alltför svag position för att ställa krav?

Torbjörn Andersson tror inte det.

– Oftast löser man det här i samförstånd. Och de som hör av sig om lönen är i alla åldrar.

För 15 år sedan var de flesta av SDR:s utdelare skolungdomar. Men de senaste åren har en förskjutning skett, säger Torbjörn Andersson.

– I dag har vi tusentals vuxna från andra länder som jobbar hos oss, personer som inte får något annat jobb eller studerar. De brukar ofta dela ut i mer än ett distrikt för att det ska bli fler kronor på en helg.

– En del stannar hos SDR och går vidare till jobb på våra lager och kontor. Vår nye platschef i Gävle är ett exempel, han kom till Sverige från Pakistan för fem år sedan och har jobbat sig upp.