Vi socialdemokrater tänker vända på varenda sten i kampen mot den brottslighet som plågar Sverige. En viktig del i detta är att bekämpa arbetslivskriminaliteten.

Det är den brottslighet där oseriösa företagare skaffar sig konkurrensfördelar genom att exempelvis fuska med olika bidrag, anlita illegal arbetskraft eller medvetet försumma arbetsmiljön. Vid sidan av att dessa skurkar drar undan mattan för skötsamma företag så utgör de ofta en del av den organiserade brottsligheten.

Mot detta måste samhället agera hårt och resolut. Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.

För en tid sedan besökte vi Malmö. Där fick vi delta i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminaliteten i staden. Vi fick vara med när företrädare från Skatteverket, Kronofogden, Polisen, Arbetsmiljöverket, kommunens miljöförvaltning med flera, tillsammans slog till mot verksamheter där de anade att oegentligheter pågick.

Kraft från myndigheter imponerade

Processen var noggrant planerad, och den kraft som myndigheterna gemensamt mobiliserade var imponerande. Väl på plats kontrollerades det mesta – allt från arbetstagarnas identitetshandlingar och skyddsutrustning till försäljningsvarornas ursprungsmärkning och lokalernas brandsäkerhet.

Tack vare myndigheternas samverkan genomlystes verksamheterna från samtliga håll. 

För att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten behövs fler kontroller likt de vi fick ta del av i Malmö. Därför har vi skjutit till stora resurser till de myndigheter som utför kontrollerna.

Vi har även tillsatt en nationell delegation som ska förstärka samordningen av insatser som denna. Vårt övergripande mål är att antalet kontroller ska öka och samverkan förbättras. 

Ta itu med arbetskraftsinvandring

För att få rätsida på problemen behöver vi också ta itu med arbetskraftinvandringen. Vi socialdemokrater anser att den behöver begränsas kraftigt. Jobb med kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till människor som redan bor här och saknar arbete.

Vi vill återinföra ett system med arbetsmarknadsprövning där arbetsmarknadens parter bedömer behovet av arbetskraft. Vi anser också att det bör upprättas bindande anställningsavtal samt att arbetsgivare som vill hämta arbetskraft utifrån bör kontrolleras hårdare på förhand. Att svenska löner och villkor ska gälla även för arbetstagare från andra länder är för oss helt givet.

Vi socialdemokrater har tre tydliga prioriteringar: vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden, främja klimatomställningen genom att skapa framtidens gröna jobb samt göra allt som står i vår makt för att knäcka brottsligheten.

Jobbfrågan löper likt en röd tråd genom dessa prioriteringar. Vi vill anställa fler inom välfärden, och att fler människor kommer i arbete är avgörande för att ta itu med den segregation som ligger till grund för den brottslighet vi ser. 

Alla jobb måste vara schyssta jobb

Till skillnad från de högerkonservativa anser vi att alla jobb måste vara schyssta jobb. Vi kommer aldrig att tillåta dumpade löner och arbetsvillkor, eller att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Därför lägger vi nu in en högre växel i kampen mot arbetslivkriminaliteten. 

I Sverige ska kollektivavtal och heltid vara norm, och god arbetsmiljö en självklarhet. Alla jobb ska vara bra jobb – för det nya gröna folkhem som vi socialdemokrater vill bygga ska inte vara något fuskbygge.

Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Johanna Haraldsson (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Serkan Köse (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Marianne Fundahn (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Helén Pettersson (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Johan Andersson (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet