”Sverigedemokraterna har under lång tid efterfrågat generösare regler både vad gäller sjukpenning och sjukersättning för de som är äldre och närmar sig pensionsåldern.”

Så skriver partiet som nu meddelar att de är positiva till regeringens förslag om mildare regler för äldre i sjukersättningen.

Arbetet har frågat samtliga riksdagspartier hur de kommer att ställa sig till förslaget som nu ligger på riksdagens bord.

Sammanställningen visar att regeringens förslag får stöd i riksdagen. Förutsatt att partierna inte ändrar sig fram tills omröstningen som är planerad till den 21 juni.

De partier som sagt att de är för förslaget är: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Moderaterna och Centerpartiet är emot. Kristdemokraterna och Liberalerna har inte svarat.

”Djupt olyckligt förslag”

Moderaterna tycker att regeringens förslag om mildare regler i sjukersättningen är ”djupt olyckligt”.

I ett mejlsvar till Arbetet skriver Moderaterna att partiet anser att medicinska skäl, inte ålder, ska vara grunden för beslut om sjukersättning även i fortsättningen. 

”Vi tror att det skulle få enorma negativa konsekvenser om man skulle öppna upp för att börja skriva ut personer redan vid 60 års ålder från arbetsmarknaden utan att arbetsförmågan prövas”, svarar riksdagsledamoten Mattias Karlsson som sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott. 

Många får avslag i dag

I förra veckan kom regeringens förslag. Det innebär i korthet att de som anser sig vara för sjuka för att jobba och är över 60 år ska prövas på andra grunder när de söker sjukersättning, alltså det system som ersatte den tidigare förtidspensionen. 

I stället för att deras arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden ska de som närmar sig pensionsålder bara prövas mot de jobb de tidigare haft. 

Förslaget lades först av statliga utredaren Samuel Engblom och Arbetet var först med att avslöja innehållet i förslaget

Både LO och Försäkringskassan har varnat för den situation som äldre kan hamna i med dagens regler om de blivit sjuka av jobbet. Finns arbetsförmåga i något jobb på arbetsmarknaden kan det bli avslag, trots att omskolningen som krävs sträcker sig bortom pensionsdagen. Många får avslag och alternativet kan då vara att ta ut pension i förtid, något som påverkar pensionens storlek.

 ”Ålder är inte ett sjukdomstillstånd”

Svenskt Näringsliv, däremot, har riktat skarp kritik mot regeringens förslag. 

Organisationen anser att förslaget går emot tanken i pensionssystemet om att vi ska jobba längre. I stället vill Svenskt Näringsliv se större insatser för en fungerande rehabilitering, så att äldre kan komma tillbaka till arbetslivet igen. 

– Ålder är inte ett sjukdomstillstånd och sjukförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Även sjukskrivna som är äldre kan med aktiva rehabiliteringsinsatser stöttas tillbaka i tidigare eller nytt arbete. Fokus borde vara att bättre ta tillvara den arbetsförmåga som finns, även hos de som har nått 60 års ålder, säger Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar. 

Så ställer sig partierna till förslaget om sjukersättning

Socialdemokraterna – JA
Miljöpartiet – JA
Vänsterpartiet – JA
Sverigedemokraterna – JA
Centerpartiet – NEJ
Moderaterna – NEJ

Kristdemokraterna och Liberalerna har inte svarat.