Mannen, som är medlem i Transport, besväras av kraftig kärlkramp och bröstsmärtor till följd av en obotlig hjärtsjukdom. Han har även en konstaterad stresskänslighet sedan tidigare.

Trots intyg från två hjärtspecialister om att han har dagliga, oförutsägbara och plötsliga smärtanfall till följd av hjärtsjukdomen, anfall som också påverkade hans medvetande, avslog Försäkringskassan mannens ansökan om sjukersättning. Myndigheten ansåg att han hade full arbetsförmåga i ett fysiskt lätt arbete.

Enligt LO-TCO Rättsskydd, som drivit fallet på uppdrag av Transport, klarar inte mannen av att utföra vardagliga hushållsgöromål och han klarar som mest av att gå 20-30 meter med rollator. Hjärtbesvären är obotliga och kommer med tiden att försämras och leda till hjärtsvikt.

I domstolsförhandlingarna gick så Försäkringskassan med på att mannen har helt nedsatt arbetsförmåga under tiden som smärtanfallen pågår. Men man ansåg att det inte var klarlagt hur långa anfallen var och att han hade arbetsförmåga mellan smärtanfallen.

Även den försäkringsmedicinska rådgivaren på Försäkringskassan kom till slutsatsen att det inte finns någon aktivitet som mannen kan utföra utan större problem. Trots det ansåg Försäkringskassan att överklagan skulle avslås av domstolen.

Förvaltningsrätten var av en annan åsikt och kom fram till att mannens arbetsförmåga var helt nedsatt i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden.

Domen innebär att den hjärtsjuka mannen får rätt till drygt två miljoner kronor i sjukersättning.