– Vägen till sjukersättning är mer eller mindre stängd, sade Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättsskydds dåvarande chef på försäkringsenheten, till Arbetet i fjol.

Då, 2019, beviljades 5 478 personer sjukersättning. Det var den lägsta siffran sedan sjukersättningen infördes 2003 och ersatte det som hette förtidspension. 

Och trenden med få beviljade sjukersättningar fortsätter. Det visar färska siffror från Försäkringskassan.

Under 2020 beviljades 5 769 personer sjukersättning. 

– Vi ser att det är den stränga lagstiftningen som ger den här effekten. Att det fortsatt är en låg nivå är i linje med det, säger Andreas Pettersson, områdeschef på Försäkringskassan som inte lägger någon större vikt vid den lilla uppgången i fjol. 

Färre beviljade sjukersättningar

Antalet beviljade sjukersättningar har dalat senaste åren, men lagstiftningen har varit densamma hela tiden. Senast den ändrades var 2008.

Men enligt Andreas Pettersson har vissa rättsfall samt myndighetens egna genomgångar av lagstiftningen påverkat utvecklingen. 

– Lagen har inte förändrats utan vår tolkning av den. Vi har behövt tolka lagen strängare utifrån vad vi sett när vi gått igenom rättsfall och lagstiftning, säger han. 

Han betonar att Försäkringskassan uppmärksammat regeringen på att lagstiftningen är väldigt sträng mot personer som söker sjukersättning.

När myndigheten 2017 föreslog lättnader i reglerna lyfte den bland annat att åldersaspekten inte finns med i bedömningen när någon söker ersättning.

Om någon närmar sig pensionsålder spelar ingen roll.

Men i praktiken kan det vara tuffare att hitta ett nytt jobb som man orkar med trots sjukdom eller funktionsnedsättning om man därtill bara har några år kvar att jobba.

I mars förra året tillsatte regeringen en utredning för att se över sjukersättningen. Utredare är Samuel Engblom, till vardags samhällspolitisk chef på TCO.

Han ska bland annat titta på om åldern ska spela in när man söker sjukersättning. Senast 30 juli i år ska han redovisa uppdraget. 

– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk. Inte minst är det viktigt att se över kraven i sjukersättningen för äldre löntagare som slitit ut kroppen i arbetet, sade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) när han tillsatte utredningen.