– Dag 180 är den mest akuta frågan. Vi fortsätter med de övriga frågorna i utredningen. Men det här är en extremt efterlängtad förändring som det funnits hårt motstånd mot länge, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarbi (S).

Blir du långvarigt sjuk, och söker sjukpenning hos Försäkringskassan, prövas du i dag mot ”normalt förekommande arbete” efter 180 dagars sjukdom.

Du prövas alltså inte mot ditt gamla jobb, eller samma yrke du tidigare haft. Det tas ingen hänsyn till ålder eller utbildning. Utan du prövas mot en slags fiktiv abstrakt marknad där det inte behöver finnas ett jobb.

Men den som har ”särskilda skäl” kan få den prövningen uppskjuten till dag 366. Men väldigt få har kvalat in i ”särskilda skäl”. 

– Ändringen är nödvändig. Många har fått avslag för att kraven på att få prövningen uppskjuten varit så hårda, säger Niklas Altermark, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet, som under hösten gett ut boken Avslagsmaskinen, där han granskat Försäkringskassans arbete med sjukförsäkringen.

Utredningen om sjukförsäkringen som kom i början av året föreslog därför att ”särskilda skäl” skulle övergå till ”övervägande skäl”.

Vilket är vad regeringen och samarbetspartierna förhandlade sig fram till att genomföra under natten till i dag, torsdag.

– Har du en utmattning är det väldigt svårt att presentera en tydlig plan på när du kommer återgå i arbete. Att sänka kraven på att få prövningen uppskjuten, till övervägande skäl, kommer göra skillnad för den som är i rehabilitering men osäker på när man kommer tillbaka. Nu får man ett halvår till på sig, säger Niklas Altermark.

Han har i sin forskning dock sett att myndigheten inte alltid följer regeländringar, utan i praktiken har en hårdare linje.

– Erfarenheten visar att regeländringar inte alltid får det genomslag man tänkt. En viktig aspekt nu är att från regeringskansliet, riksdag och socialförsäkringsutskottet följa vilka effekterna nu blir.

Bakgrund sjukförsäkringen

  • Sedan 2008 bygger reglerna om sjukpenning på en bedömning av arbetsförmågan mot en bredare bedömningsgrund, ju längre tid du haft nedsatt arbetsförmåga. Även sjukpenningen minskas ju längre du har haft nedsatt arbetsförmåga. Det här brukar kallas för rehabiliteringskedjan
  • De första 90 dagarna bedöms din arbetsförmågan mot det ordinarie arbetet. 
  • Från dag 91 utvidgas bedömningsgrunden till att avse andra arbeten hos arbetsgivaren. 
  • Från dag 181 ska arbetsförmåga bedömas mot ”sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”.
  • Enligt förarbeten och praxis är det ett vanligt arbete som du, trots sjukdom, kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till medicinska besvär. Det krävs inte att det rent faktiskt finns ett arbete där du bor. 
  • Det här får stor betydelse eftersom arbetsförmågan oftare bedömds vara nedsatt, vilket ger rätt till ersättning, hos en arbetsgivare. Jämfört med om den bedöms mot ”normalt förekommande arbete”. 
  • Från dag 181 är det möjligt att skjuta upp bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete, om det finns särskilda skäl eller om det skulle anses vara oskäligt med en sådan bedömning. 
  • Har du haft nedsatt arbetsförmåga under ett år, det vill säga efter dag 365, är det bara möjligt att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete om en sådan skulle anses vara oskälig.