Personer med ekonomiskt bistånd som är sjukskrivna av läkare har ökat med 42 procent mellan 2010 och 2019.

I var fjärde kommun är i dag över 20 procent av de som söker ekonomiskt bistånd sjukskrivna, visar Arbetets granskning av Socialstyrelsens statistik för augusti.   

Allra störst har ökningen varit i Hylte där antalet sjukskrivna som vänt sig till socialtjänsten fyrdubblats sedan 2015.   

– Det är tragiskt för individen, säger Jenny Johansson, som är ställföreträdande kontorschef på kultur- och folkhälsokontoret i Hylte.   

Hon betonar att förutsättningarna för att få ekonomiskt bistånd är helt annorlunda jämfört med att få sjukpenning.

För att kvalificera dig måste du sälja av allt av värde, som bostadsrätt eller bil.   

– Det är ju svårt att se hur ska man komma vidare. Vad är nästa steg så länge man är sjuk? säger Jenny Johansson, som menar att det inte är så här systemet är tänkt att fungera.  

På Gotland, där var femte hjälpsökande var sjukskriven i augusti, har gruppen nästan fördubblats de senaste fem åren.

Enligt Mari Bergström, som är chef för stöd- och försörjningsenheten på kommunen, handlar det främst om personer som står utanför arbetsmarknaden och därför inte har någon sjukpenninggrundande inkomst, och då inte heller tillgång till socialförsäkringssystemet.  

– Vi blir deras försäkringskassa.  

Bör ni vara det?  
– Det allra bästa hade väl varit om de var hos Försäkringskassan, som har kompetensen.  

Eftersom kommuner inte har anställda läkare saknar de möjlighet att bedöma sökandes sjukdomar.

I stället släpper man igenom ansökningarna i nio fall av tio, enligt Mari Bergström. Många är långtidssjukskrivna.  

– Det är inte så mycket att jobba med mer än att påminna dem om att gå på sjukgymnastik. Det är inte socialt arbete som det är tänkt, säger Marie Bergström.

Hon säger att det inte är värdigt att sjukskrivna människor hamnar hos socialtjänsten.

– Min personal är inte utbildad för det. Vi ska jobba med att få i gång människor. Men är de sjukskrivna så är de sjukskrivna.  

Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Hon anser att kommunerna blir de som tar smällen när övriga system inte fungerar.    

Enligt henne ser man i många kommuner personer som i långa perioder lever på ekonomiskt bistånd.

– Det är ju inte meningen att ekonomiskt bistånd ska täcka vare sig arbetslöshetsersättning eller sjukförsäkring. Och dessutom är det bara tänkt att ges under väldigt korta perioder när man inte har någon annan lösning.