Så många sjuka går på ekonomiskt bistånd i din kommun

Tabellen visar andelen sjukskrivna i procent av det totala antalet personer på ekonomiskt bistånd i alla Sveriges kommuner. Siffran är ett månadssnitt för januari till augusti 2020.