13 procent av alla som gick till socialtjänsten och sökte hjälp under augusti var samtidigt sjukskrivna av läkare. Det visar Arbetets granskning av statistik från Socialstyrelsen. Gruppen har också vuxit kraftigt sedan 2010.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) beskriver situationen och utvecklingen som ”problematisk”.

– Tanken med vår socialförsäkring är inte att människor som är sjuka och därmed saknar arbetsförmåga ska hänvisas till försörjningsstöd.

Ardalan Shekarabi anser att utvecklingen hänger ihop med Alliansens lagändringar 2008, men också Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagen. Det har drabbat främst långtidssjukskrivna, enligt honom.

– Vi har ett regelverk i dag som inte inkluderar alla utan där människor faller ut ur systemet.

I våras tog han emot en offentlig utredning med en rad förslag på lagändringar på sjukförsäkringsområdet, en utredning som tillsattes av regeringen under förra mandatperioden.

Där föreslås bland annat att det hårt kritiserade begreppet ”normalt förekommande arbete” förändras så att Försäkringskassan ska behöva specificera vilket jobb den sökande kan utföra vid ett avslag.

Ardalan Shekarabi är tydlig med att han vill se lagändringar på sjukförsäkringsområdet och att det är just förslagen i utredningen som är regeringens utgångspunkt.

Men ännu har inga lagförslag på området presenterats för riksdagen, något som fått bland annat de stora fackliga centralorganisationerna att kritisera regeringen.

När kommer det lagförslag?
– Så fort det finns politiska förutsättningar för att genomföra dem. 

Enligt Shekarabi krävs budgetdiskussioner med samarbetspartierna för att genomföra förändringarna eftersom dessa skulle påverka statens finanser.

– Vår målsättning är att detta ska hanteras nästa år, säger socialförsäkringsministern.

I nästa års budget som nyligen presenterades av regeringen fanns förändringar i sjukförsäkringen inte med, något som regeringen också kritiserats hårt för.

– Det är en politisk prioriteringsfråga som hanteras av fyra partier.

Menar du att ni ville ha med det i budgeten men att övriga samarbetspartier inte ville?
– Det kan jag inte kommentera. Det jag kan säga är att vi ser ett behov av att de här reglerna förbättras och vår utgångspunkt är regeringens förslag. Och vi kommer att jobba för att det ska hanteras nästa år. Vi ser de här bristerna. Det går inte att förneka de här bristerna. De finns där. 

Innebär det att vi inte kommer att se några förändringar före nästa årsbudget?
– Det vill jag inte föregripa. Det kan finnas andra vägar men det vill jag inte gå in i. Utgångspunkten är att det här är en budgetfråga.

Ni gjorde sjukförsäkringen till en valfråga både 2010 och 2014. 2016 försvann den så kallade stupstocken, men annars har sjukförsäkringen varit i stort sett oförändrad sedan Alliansen. Varför har det här tagit så lång tid? 
– Min reflektion är att de här reglerna behöver förändras, det var bra att det tillsattes en utredning under förra mandatperioden. Den utredningen ligger nu på mitt bord.

Ardalan Shekarabi betonar också att regeringen tillsatt ytterligare en utredning kring reglerna för sjukersättning och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension. En utredning som ska presenteras under nästa år.

– Men visst, utvecklingen de senaste åren vad gäller tillämpningen av socialförsäkringen har inneburit att färre och färre långtidssjuka fått behålla sin sjukpenning eller nybeviljats sjukersättning. Det är problematiskt, det är bara att vara ärlig och säga det.