I mars i år syns en tydlig förändring i Försäkringskassans statistik. Då ökar antalet avslag för personer som haft sjukpenning i mer än 175 dagar.

Månaderna dessförinnan har antalet avslag varit mellan 1 300 och 1 500 för dem som haft sjukpenning i minst 175 dagar och högst 359.

Men i mars gör kurvan ett hopp till nära 2 000 avslag och under april ökar de ytterligare till nära 2 500.

På ett par månader ökar alltså avslagen med drygt 70 procent. Detta innan patienter hinner bli långtidssjuka i covid-19.

Och ökningen verkar hålla i sig, enligt Försäkringskassans siffror (se nedan).

I två steg har Försäkringskassan infört kvalitetssäkringar på ärenden av sjukpenning från dag 180.

1 september 2019 började specialister att dubbelkolla beslut som handläggare hade godkänt. Tidigare hade detta bara gjorts vid avslag. Kvalitetssäkringen gällde från början ärenden från arbetslösa och tillfälligt anställda som varit långtidssjuka.

Från 1 mars i år började man även att kvalitetssäkra godkända ärenden från sjukskrivna som är tillsvidareanställda.

Om antalet avslag har ökat på grund av detta kan Försäkringskassan inte svara på.

– Vi har inte gjort någon analys men det kommer en efter nyår. Även om det är pandemi utgår vi från gällande lagstiftning att förhålla oss till. När det gäller gällande lagstiftning från dag 180 så har den inte ändrats, säger Cecilia Udin, samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Kvalitetssäkringarna har införts för att ge stöd till handläggarna i de komplexa bedömningarna av arbetsförmåga.

Statsvetaren Niklas Altermark som skrivit boken Avslagsmaskinen, om det svenska sjukförsäkringssystemet, är kritisk till tidpunkten för kvalitetskontrollen.

– Har man bestämt sig för att genomföra detta måste man lägga om planerna när det bryter ut en pandemi. Det är en orimlig resursallokering att lägga krutet där, säger han.

Försäkringskassan har de senaste åren blivit mycket tuffare i sina bedömningar i långa sjukfall.

Avslag per månad för ärenden som gäller sjukpenning dag 175-359 (Januari 2019 – Oktober 2020)

En granskning som Arbetet gjorde i början av november visar att 13 procent av alla som får försörjningsstöd i sin hemkommun är sjukskrivna. När de får nej från Försäkringskassan tvingas de att söka ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades för socialbidrag.

Att kurvan med antalet avslag hoppar just när coronaviruset börjar spridas i Sverige har inget att göra med covidsjuka, eftersom avslagen gäller personer som redan varit sjuka i minst 175 dagar.

Däremot anser Niklas Altermark att de nya kontrollerna kan få effekt på dem som också blir långtidssjukskrivna i covid-19.

– Det är självklart så att det blir konsekvenser när vi har en helt ny sjukdom med människor som kan bli utförsäkrade efter 180 dagar, säger han.