De senaste åren har allt fler sjukskrivna fått sin sjukpenning indragen, i många fall med motiveringen att personen skulle kunna klara ett annat, lättare arbete än sitt gamla jobb.

Men avslagen på ansökan om sjukpenning har ökat olika mycket i olika delar av landet.

Den största ökningen åren 2014 – 2019 skedde i Jämtland, där avslagen ökade med 800 procent, enligt Uppdrag granskning.

Tvärt emot alla principer om rättssäkerhet tycks alltså möjligheten att få sjukpenning bero på var du bor.

Försäkringskassans verksamhetsområdeschef i Norrland säger till tv-programmet att myndigheten nu ska se över vad som behöver förändras.

– Den här variationen över tid är vi inte nöjda med. Vi vill ha en tillämpning av sjukförsäkringen som är stabil över tid och på så vis blir förutsägbar, säger chefen till Uppdrag granskning.

Ökningen av antalet avslag tog fart efter att den dåvarande regeringen satte upp målet att sjukpenningtalet skulle minska från 13 till 9 sjukdagar i snitt per försäkrad person.

Kerstin Jacobsson, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, följde tillsammans med ett forskarlag hur arbetet vid Försäkringskassan förändrades efter att 9-dagarsmålet infördes.

– Det fick omedelbart genomslag. Cheferna kunde säga att ”nu är det 9,0 som regeringen vill att vi ska komma i hamn med. Och i allt ni gör ska ni ställa er frågan: Hur hjälper det oss att nå 9,0?, säger Kerstin Jacobsson till Uppdrag granskning.

Annika Strandhäll (S) var socialförsäkringsminister när 9-dagarsmålet infördes. Till Uppdrag granskning säger hon:

– Jag är absolut inte nöjd med hur det blev.