I dag, tisdag, överlämnade Försäkringskassan ett förslag på nya regler för sjukersättning till socialdepartementet. Målet är en ”rimligare lagstiftning kring sjukersättning”, enligt Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

–  Det här berör de människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som mer rimlig, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

I sitt förslag skriver Försäkringskassan att dagens regler leder till att individer blir fast i långa sjukskrivningar utan möjlighet att få sjukersättning, i dagligt tal kallat förtidspension.

Anledningen till att många inte får rätt till sjukersättning är enligt Försäkringskassan att bedömningen av arbetsförmågan utgår från om personen ska kunna ta alla typer av jobb. Jobb som i praktiken kanske inte ens existerar.

– Finns det ett sådant jobb i teorin så kan vi inte bevilja sjukersättning, även om det inte finns i realiteten, säger Lars-Åke Brattlund.

I dagsläget är det enklare att fortsätta att få sjukpenning efter dag 180 än att beviljas sjukersättning. Enligt Lars-Åke Brattlund handlar förslaget om att även rätten till sjukersättning ska bedömas på detta sätt.

En annan del av förslaget är att Försäkringskassan ska få ta hänsyn till individuella faktorer i sin bedömning.

– I dag finns inte åldersaspekten i bedömningen över huvud taget. Är du närmare pensionsålder, vad är då rimligheten i att du ska kunna göra en omställning till ett nytt arbete inom rimlig tid och till rimlig ansträngning?, säger Lars-Åke Brattlund.

Med nuvarande regler är prognosen att färre än 6 000 personer kommer att få sjukersättning under 2017. Enligt myndighetens beräkningar skulle det nya förslaget innebära att runt 11 000 till 17 000 fler kan beviljas sjukersättning första året med förslaget. Därefter ligger siffran på 5 000 till 9 000 fler än under 2017.

Försäkringskassan anser inte att förslaget innebär en återgång till de regler som gällde före 2008. Då beviljades många fler personer sjukersättning än i dag. Sedan 1 juli 2008 krävs att arbetsförmågan är ”stadigvarande nedsatt” för att en person ska beviljas sjukersättning. Tidigare gällde att arbetsförmågan endast behövde vara nedsatt under ett år.

– Vi har inget i vårt förslag som säger att man ska införa tidsbegränsade sjukersättningar.

Myndigheten har inte analyserat hur stödet ser ut i riksdagen för förslaget.