För att få sjukpenning räcker det till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga, ordinarie arbete.

Men efter 180 dagar prövar Försäkringskassan även om du skulle kunna klara något annat, ”normalt förekommande” arbete på arbetsmarknaden. Kan du det, så har du inte rätt till sjukpenning.

De senaste åren har den här prövningen gjort att allt fler har fått sin sjukpenning indragen.

Utvecklingen oroar fack och arbetsgivare, eftersom många blir av med sjukpenningen när de är igång med rehabilitering och har börjat trappa upp med deltidsarbete.

Också regeringen är bekymrad, och därför gäller nya regler från och med i dag, måndag den 15 mars.

Prövningen vid 180 dagar ska skjutas upp om ”övervägande skäl” talar för att personen kan komma tillbaka till sitt gamla jobb senast efter 365 dagars sjukskrivning.

Spridningen av covid-19 var ett starkt bidragande skäl till att regeringen ville införa den här ventilen i sjukförsäkringen.

Men Svenska Covidföreningen, en patientförening för dem som drabbats av långtidscovid, befarar att den nya regeln inte kommer att hjälpa.

– Covid är en ny sjukdom. Kunskapen är begränsad, och då är det svårt att bevisa att man kan komma tillbaka till jobbet före dag 365, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen.

För vissa patienter kan det i och för sig vara möjligt att göra en sådan prognos, säger Åsa Kristoferson Hedlund.

– Men det förutsätter att man utreder de olika yttringarna av sjukdomen. En sådan utredning behöver göras vid en multidisciplinär mottagning, och sådana saknas i de flesta regioner.

Regeringen skrev i sin proposition att ”övervägande skäl” betyder att mer talar för återgång till arbete än vad som talar emot. Och att alla diagnoser, även de som är diffusa, kan innebära att prövningen mot ”normalt förekommande arbete” skjuts upp.

Men Svenska Covidföreningen anser alltså att alla krav på prognos riskerar att utesluta långtidscovidpatienter.

Föreningens talesperson Emma Moderato skriver i ett mejl till Arbetet:

”Vi ser att sjukförsäkringssystemet står dåligt rustat för att hantera en pandemi, där en mycket stor grupp människor insjuknat i en ny sjukdom samtidigt. Den enskilde individen ska inte utförsäkras för att kunskapsnivån är låg och den utredande kapaciteten i vården inte byggts upp”.

Covidföreningen skulle gärna se att man även tittar på en lösning där prövningen vid 180 dagar skjuts upp om den är ”oskälig”.

En sådan regel har funnits sedan tidigare, men skulle kunna utvecklas.

”Då skulle sjukförsäkringen också stå bättre rustad inför kommande pandemier”, skriver Emma Moderato.