Vad händer efter 180 dagars sjukdom?

Fram till och med dag 180 prövas din förmåga att arbeta mot din gamla arbetsplats. Från dag 181 prövas den mot hela arbetsmarknaden och så kallat ”normalt förekommande arbete”. Anses du kunna jobba någonstans får du inte fortsatt sjukpenning. Förra året steg andelen som fick avslag på sjukpenningen efter 180 dagar drastiskt.

Varför förlorar så många sin sjukpenning efter 180 dagar nuförtiden?

Ökningen förra året tros bero på så kallade kvalitetssäkringar som Försäkringskassan infört. Myndigheten började då dubbelkolla redan godkända beslut, från att tidigare bara ha granskat avslag. Myndigheten har nu beslutat att se över den egna hanteringen av sjukpenningen.

Ska det komma nya regler?

I slutet av november kom Januaripartierna (S, MP, C och L) överens om att mildra prövningen vid 180 dagar. Den som har ”särskilda skäl” har kunnat få prövningen mot hela arbetsmarknaden uppskjuten till dag 365. Men få har ansetts ha ”särskilda” skäl. Efter lagändringen, som väntas träda i kraft i mitten av mars, kommer ”övervägande” skäl i stället att krävas. Fler väntas då få sin arbetsförmåga prövad mot den egna arbetsplatsen längre. 

Gäller de nya reglerna för mig som blivit nekad?

Strax före jul meddelade regeringen att man tillfälligt slopar prövningen vid 180 dagar. Det gäller för den som prövats från den 21 december 2020 till och med mitten av mars, när de nya reglerna förväntas börja gälla. I skrivande stund omfattas alltså inte du som fått tidigare avslag.

Vad ska jag göra om Försäkringskassan drar in min ersättning?

Är du med i ett fackförbund har de flesta försäkringsrådgivare som kan hjälpa till. Inom 25 dagar måste du anmäla dig till Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, annars förlorar du din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Du kan också begära omprövning hos Försäkringskassan. Sista utvägen är att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur ska jag försörja mig om jag inte får sjukpenning?

Många som inte kan arbeta vänder sig till socialtjänsten eller släkt och vänner. Eller båda. För anställda inom kommun, region eller vissa ”kommun­nära” bolag har Afa Försäkring en förmån som kan betalas ut till den som nekats sjukpenning vid dag 181. Men då gäller det att inte ha gått tillbaka i arbete en enda dag under sjukperioden. 

Kan jag bli uppsagd om jag inte fixar jobbet?

JA, du kan bli uppsagd av personliga skäl. Men då ska det handla om varaktig sjukdom. Arbetsgivare är skyldiga att först rehabilitera, anpassa arbetet och utreda om det går att omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Men en arbetsgivare måste inte skapa nya arbetsuppgifter för att en sjuk medarbetare ska kunna fortsätta arbeta.