Äldre som närmar sig pension och som blivit sjuka av sitt arbete hamnar i dag i knepiga lägen. Något som bland annat LO och Försäkringskassan varnat för.

När äldres rätt till sjukersättning prövas bedöms nämligen arbetsförmågan på samma sätt som för alla andra som ansöker om sjukersättning.  

Finns det i teorin ett jobb blir det avslag på sjukersättningen, även om det krävs omskolning som sträcker sig bortom pensionsdagen. 

Svårt att få sjukersättning

Kort sagt har det varit svårt att få sjukersättning (det som har ersatt förtidspension). Siffrorna över beviljade ersättningar har dalat i många år.  

LO har pekat på risken för att många av deras medlemmar tvingas gå i pension tidigare för att de är utslitna. Det leder till att de får en lägre pension till följd av färre år i arbetet.  

Sjukersättningen, däremot, är pensionsgrundande. 

– Många med tunga arbetsuppgifter inom bland annat vården, industrin och på byggen kan inte jobba de sista åren fram till pension. De ska ha rätt till sjukersättning, inte behöva ta av sina pensionspengar för att de blir sjuka av jobbet, sa LO:s Susanna Gideonsson på 1 maj i år.

Personer över 60 kan få undantag

Nu kan Arbetet berätta att den statliga utredning som ser över sjukersättningen vill att personer som är 60 år och äldre inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden utan bara mot det yrkesområde man jobbar i eller nyligen har jobbat inom. 

– Det är inte hållbart att vända sig till medborgarna och säga att vi ska ha exakt samma krav på 64-åringen som på 20-åringen när det gäller rehabilitering och arbetsförmåga, när den ene är ett år från pensionsåldern, sade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i februari 2020. 

Den statliga utredaren, TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom, ser bland annat över kraven som gäller för att äldre personer ska beviljas sjukersättning. 

Ett av förslagen som nu ligger på bordet skulle leda till lättnader för äldre som söker sjukersättning, erfar Arbetet.

Ska följa riktålder i penssionssystemet

Enligt Arbetets uppgifter har det varit uppe på bordet att äldre personers arbetsförmåga ska prövas mot de yrkesområden man verkat inom de senaste 15 åren. 

Men det är i nuläget oklart exakt hur förslaget kommer att se ut. 

Tanken är att den gräns som utredningen har satt till 60 år ska följa den så kallade riktåldern i pensionssystemet.  

Även i framtiden kommer det att krävas att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt och att alla möjligheter till rehabilitering är uttömda. 

Utredningen ska presentera sina förslag senast sista juli. Den har även haft i uppdrag att se över sjukersättningen mer övergripande än bara för äldre, men också aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning, vilket Arbetet rapporterat om nyligen.