Från 24 610 till 9 780. Så kraftigt minskade antalet personer som fick rehabiliteringspenning från Försäkringskassan mellan 2015 och 2020. Ersättningen är till för arbetslivsinriktad rehabilitering, allra oftast arbetsträning.

Samtidigt som allt färre får ersättningen har också tiden som man innan dess varit sjukskriven ökat.

Arbetet har rapporterat om massiv kritik mot utvecklingen.

– Vi behöver se till att vi startar tidigare och utreder snabbare, för att man ska få stöd och hjälp, svarar Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Läs artikelserien #Arbetsträning

Men hon pekar också på det regelverk som styr Försäkringskassan. Hon tror att fler kommer få rehabiliteringsersättning till följd av en lagändring som gäller sedan 15 mars.

– Tidigare var regelverket utformat på ett sätt som inte bjöd in till rehabiliteringsersättning.

Lagändringen ger lite mer utrymme för att sjukskrivningar som tidigare avbröts efter ett halvår kan fortsätta i upp till ett år.

Huvudregeln är, liksom tidigare, att den som inte kan gå tillbaka till sitt vanliga jobb efter ett halvår mister sjuk- och rehabiliteringspenningen om hen bedöms klara andra jobb på arbetsmarknaden.

Men nu kan förlängningar ske i fler fall än tidigare, om personen bedöms ha möjlighet att komma tillbaka till det vanliga jobbet inom ytterligare sex månader.

– Regeringen menar att man ska få längre tid på sig att återfå sin förmåga hos sin vanliga arbetsgivare, genom bland annat rehabiliteringsåtgärder, säger Cecilia Udin.

LO-utredaren Kjell Rautio sa tidigare i dag till Arbetet att regeländringen kan förbättra situationen, men att den är långt ifrån tillräcklig.

Förra året föreslog en statlig utredning mer omfattande undantag för den med rehabiliteringsersättning.

Försäkringskassan var i sitt remissvar kritisk till de ändringarna, man såg en risk för att människor fastnar i långdragna insatser. Men liknande förslag kan dyka upp igen i en ny utredning som lämnas till regeringen i slutet av juli.

– Vi följer de beslut som fattas, får vi en proposition kommer vi att genomföra den, svarar Cecilia Udin på om hon är orolig för vad den nuvarande utredningen ska föreslå.

Hon konstaterar att regeringen har förtydligat Försäkringskassans uppdrag att arbeta med att stötta människor så att de klarar att börja jobba igen. Det har lett till ett utvecklingsarbete.

Har ni brustit tidigare?
– Försäkringskassan har kanske kommit in för sent, men vi har också varit styrda av regelverket. Jag menar att de nya reglerna ger förutsättningar för att fler kan få rehabiliteringsersättning

Läs även Arbetets tidigare serie #VägenTillbaka…

…där vi följde personer som kommit tillbaka till sitt arbete efter sjukdom.