Du har rätt till rehab

Arbetsgivaren är skyldig att göra en rehabiliteringsplan för en anställd som förväntas vara sjukskriven minst 60 dagar. Planen ska vara klar senast dag 30 i sjukperioden.  

Försäkringskassan har ansvaret

Det är Försäkringskassan som är ansvarig för att samordna det du behöver under din rehabilitering. Till exempel att se till att möten blir av med vård, myndigheter och arbetsgivare. Och att utreda arbetsförmågan och bedöma rätten till ersättning.  

Inga krav på prestation

Arbetsträning är ett sätt att komma tillbaka till arbetslivet. Du är på din gamla eller någon annan arbetsplats utan krav på att prestera. Du tränar på arbetsuppgifter och får handledning. 

Du kan få ersättning för arbetsträning

Om du är sjukriven och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel kan du få rehabiliteringsersättning för att arbetsträna. Det är Försäkringskassan som beviljar den ersättningen.  

Ersättningen består av två delar

Rehabiliteringsersättningen består av två delar. Rehabiliteringspenning som är på samma nivå som sjukpenningen du får när du är sjukskriven. Och ersättning för merkostnader du kan ha i samband med din arbetsträning. 

Så ska arbetsträningen planeras

Det är arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen som ihop med Försäkringskassan planerar arbetsträningen. Det bedöms också om arbetsträningen är lämplig för just den personen. 

Så länge får du arbetsträna

Arbetsträning pågår vanligtvis maximalt tre månader på det egna jobbet och som högst ett år på en annan arbetsplats. 

Källa: Försäkringskassan

Läs artikelserien #Arbetsträning