Dagens system för sjukersättning slår hårt mot den som närmar sig pension men är för sjuk för att jobba. Så har kritiken låtit från flera håll, bland annat från fackliga organisationer.

Även Försäkringskassan har uppvaktat regeringen för att få till en förändring av dagens regler.

Under en pressträff på fredagen konstaterade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) att antalet nybeviljade sjukersättningar sjunker och att reglerna är för strikta.

– Det här handlar om människor som byggt upp vårt land och samhälle, som har gjort allt det samhället bett dem om och som förtjänar trygghet när pensionen närmar sig, sade han.

Mildare bedömning av äldre

Den särskilda utredaren Samuel Engblom kom under fredagen med flera förslag kring just sjukersättning. Ett av dem riktar sig till personer som är 60 år och äldre.

– Högt ställda krav på omställning till yrken som individen saknar erfarenhet av framstår som oskäliga, säger Samuel Engblom om den grupp äldre personer där rehabilitering inte gjort att arbetsförmågan kommit tillbaka. 

Kort sagt innebär förslaget en mildare bedömning av äldres arbetsförmåga när rätten till sjukersättning prövas.

Som Arbetet tidigare avslöjat vill utredaren att de över 60 år ska få arbetsförmågan bedömd endast mot jobbet man har eller har haft 15 år tillbaka i tiden. Och som faktiskt finns tillgängliga.

Inte som i dag, mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. 

Följer pensionsändringar

Gränsen på 60 år är inte någon fast gräns, utan den ska följa med de förändringar som kommer att göras av pensionsåldern framöver.

I själva verket gäller undantaget de som har mindre än fem år kvar till tidpunkten då sjukersättning inte längre kan lämnas. 

LO: Viktiga steg mot trygghet

LO:s andre vice ordförande Lisa Bengtsson säger till Arbetet att utredarens förslag tar viktiga steg mot en trygg och rimlig sjukförsäkring.

– Förslagen går helt klart i rätt riktning, men det är ingen hemlighet att LO vill gå längre. Det är inte rimligt att förvänta sig att arbetare i LO-yrken som drabbas av en långvarig och allvarlig sjukdom över 60 år ska ställa om till ett annat arbete. Vi vill bland annat att det ska bli tydligare vad som gäller vid bedömningen av rätten till sjukersättning, säger Lisa Bengtsson.

Lättnader för övriga

Lättnader föreslås även för övriga som söker sjukersättning. När rätten till sjukersättning prövas ska arbetsförmågan bedömas mot samma typ av jobb som vid sjukpenning.

Det hela är lite krångligt, men i stora drag handlar det om en mildare prövning där jobben också måste finnas tillgängliga i verkligheten. 

Utredningen uppskattar att lättnaderna skulle leda till att mellan 5 000 och 10 000 personer fler får sjukersättning beviljad, främst äldre. Under år 2020 hade totalt 235 000 personer sjukersättning.  

I utredningens uppdrag låg även att lämna förslag för att förbättra rehabiliteringen, förslag som Arbetet också avslöjat tidigare i år

De som riskerar att bli för sjuka för att kunna jobba kvar i sitt yrke ska kunna få en ny typ av ersättning. Den kan bland annat användas för att utbilda sig i max 44 veckor (inte i max 40 veckor som Arbetet först skrev).

I dag krävs att arbetsförmågan redan är nedsatt för att få ersättning för utbildning. Den nya ersättningen heter preventionsersättning. 

– Syftet är att om fler får förebyggande insatser redan innan arbetsförmågan är nedsatt så bör det leda till att färre blir sjukskrivna och att sjukskrivningsperioderna blir kortare, säger Samuel Engblom på pressträffen.

Inte avbruten arbetsträning

Ett annat förslag gäller de som redan har nedsatt arbetsförmåga. De ska inte få sin pågående arbetsträning avbruten för att en tidsgräns i sjukförsäkringen har passerats.

Utredaren vill också att Försäkringskassan ska vara skyldiga att senast dag 60 i sjukfallet klarlägga behovet av rehabilitering. 

– Det är ett sätt att försöka få till tidigare insatser, konstaterar utredaren Samuel Engblom.

LO:s Lisa Bengtsson välkomnar förslagen om rehab som hon anser är mer generösa än dagens regler.

– Men det får inte innebära att arbetsgivarnas ansvar för att förebygga sjukdom och ohälsa minskar. Tvärtom. För att detta inte ska bli fallet behöver arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar förtydligas och drivkrafterna för att anpassa arbetsplatserna och underlätta återgången i arbete förstärkas.