I början av pandemin blev många av med jobbet och behövde Arbetsförmedlingens stöd. Den stora ökningen i antalet inskrivna var utmaningen då.

Nu, när omikronvarianten ökar, är det i stället sjukfrånvaron internt som oroar Åsa Johansson, ordförande för ST:s fackklubb på myndigheten. 

– Vi påverkas mycket av det. Det är både sjukdom och vab, säger hon. 

Åsa Johansson hänvisar till Folkhälsomyndighetens scenarier när hon säger att de kan hamna i ett läge där upp till en tredjedel av de anställda är sjuka eller vabbar.

Det har aktualiserat frågan hur de anställda ska täcka upp för varandra för att erbjuda rätt service.

ST: Personalbesparingar straffar sig

Åsa Johansson säger att de personalbesparingar som tidigare gjorts nu straffar sig.

Myndigheten har inte heller kommit i kapp med de rekryteringar man behöver göra.

– Tanken är att våra två grenar – personligt distansmöte och den lokala verksamheten – ska stötta varandra nu. Men det blir jättesvårt. Det här kan drabba de arbetslösa men också arbetsgivare som vill ha stöd. De som står längst från arbetsmarknaden och behöver mer stöd riskerar att drabbas mest, säger Åsa Johansson.

Arbetsförmedlingens pressavdelning svarar i en kommentar att en ökad sjukfrånvaro kan påverka myndighetens service till kunder.

”Hur, och i vilken omfattning, är svårt att svara på i dagsläget. För närvarande arbetar myndigheten med att ta fram en plan för att hantera den situation som råder. Vissa prioriteringar kan bli nödvändiga inom verksamheten för att våra kunder ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt”, skriver presstjänsten i sin kommentar.