I Södertälje har de som står långt från arbetsmarknaden drabbats extra hårt av pandemin. Här har långtidsarbetslösheten ökat näst mest i landet, efter Botkyrka, jämfört med före pandemin, visar Arbetets siffror. 

– Vi ser att de som redan hade det svårt på arbetsmarknaden har drabbats värst, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

”En obalans mellan vad som erbjuds och vad som efterfrågas.” Så förklarade Feryan Deniz, enhetschef på Arbetsförmedlingen i Södertälje, stadens utmaning med långtidsarbetslöshet i en intervju med SVT nyligen.

I Arbetsförmedlingens annonser söker arbetsgivarna efter kompetens inom systemutveckling och it, något de personer som varit utan jobb länge inte har. 

– Jag uppmanar alla som är långtidsinskrivna hos oss att studera minst en gymnasial utbildning, eller på yrkeshögskola. Det kommer att gynna de arbetssökande något enormt i framtiden, sade Feryan Deniz till SVT i oktober. 

”Stor belastning på försörjningsstödet”

Ansvaret för de arbetslösa i stort faller främst på statliga Arbetsförmedlingen och de aktörer som myndigheten upphandlat. Kommunen har hand om andra personer, bland annat arbetslösa som söker försörjningsstöd eller är under 20 år.

– Det blir en stor belastning på försörjningsstödet. Vår målgrupp är de som står längst från arbetsmarknaden och som inte är redo för Arbetsförmedlingen ännu. Det är personer som knappt pratar svenska eller som kommit upp i ålder, säger Boel Godner. 

I veckan släppte Arbetsförmedlingen en kartläggning av de nyanlända invandrare som deltog i etableringsuppdraget 2010-2020. Enligt rapporten har många av dem som deltagit en svag förankring på arbetsmarknaden. Och då särskilt kvinnor. Många är långtidsarbetslösa i dag. 

Här har långtidsarbetslösheten ökat mest

  1. Botkyrka, ökning med två procentenheter till 6,6 procent (oktober 2021)
  2. Södertälje, ökning med 1,8 procentenheter till 6,9 procent
  3. Sigtuna, ökning med 1,7 procentenheter till 4,9 procent
  4. Åsele, ökning med 1,6 procentenheter till 3,9 procent
  5. Eda, ökning med 1,6 procentenheter till 3,2 procent

Fotnot: Procentsatsen gäller bara långtidsarbetslösheten, inte kortare tid i arbetslöshet. Jämförelsen är gjord mellan oktober 2019 till oktober 2021.

”Svårt att hitta tillbaka”

Enligt Tanja Pitkänen, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet i Södertälje, är det de som blev arbetslösa i början av pandemin som har svårt att hitta jobb igen. 

– Först var det de med tillfälliga anställningar som blev arbetslösa, och de har nog haft svårt att hitta tillbaka. Samtidigt är flera av de som var arbetslösa även före pandemin kvar i statistiken, säger hon. 

Är du oroad över siffrorna? 
– Så klart finns det alltid en oro eftersom det här är personer som har något att bidra med och vi vet att det råder en stor kompetensbrist hos företagen. Och alla behöver vara i ett sammanhang för att må bra, säger Tanja Pitkänen. 

Både hon och Boel Godner tycker att kommunen har gjort mycket för de långtidsarbetslösa – även om de alltid kan göra mer. Samtidigt har den grupp som får försörjningsstöd knappt förändrats i antal sedan pandemin, enligt Godner. 

”Utrikesfödda kvinnor får en chans”

– Vi har väldigt mycket insatser och en enorm arbetsmarknad. Vi har en jättestor vuxenutbildning och arenor för språk som vårt socialkontor arbetar med. 

Hon nämner bemanningsbolaget Telge Tillväxt där kommunen och flera bolag samarbetar för att minska långtidsarbetslösheten. 

– Framför allt Scania erbjuder jobb till utrikesfödda kvinnor som får en chans, helt enkelt. Funkar det bra kan man få fast jobb och då är det mycket lyckat. 

Södertälje

Andel långtidsarbetslösa av de arbetslösa: 

Okt 2019: 47,1 procent 

Okt 2021: 55,8 procent 

Andel långtidsarbetslösa av arbetskraften: 

Okt 2019: 5,1 procent

Okt 2021: 6,9 procent

Så har långtidsarbetslösheten förändrats – kommun för kommun

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.