I den gamla bruksorten Finspång har långtidsarbetslösheten stigit under pandemin.

– Vi är överens om att långtidsarbetslösheten är för stor och att det är ett problem. 

Orden kommer från Inge Jacobsson, moderat oppositionsråd i Finspång. Han är väl medveten om att utvecklingen för de långtidsarbetslösa i kommunen går åt fel håll. 

Finspång är en av de kommuner där andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa ökat rejält. Nästan sex av tio arbetslösa hade i oktober gått utan jobb i över ett år. Inge Jacobsson menar att fler långtidsarbetslösa riskerar att öka kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen. 

– De här människorna måste tillbaka till jobb eller studier så att de inte går på bidrag. 

Färre jobb inom restaurang

Enligt Stefan Landin, sektionschef för Arbetsförmedlingen Norra Östergötland, kan det finnas flera förklaringar till varför långtidsarbetslösheten ökat i Finspång. Bland annat att kommunen länge haft generellt hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. 

– Många jobb som det är lägre krav på har försvunnit under pandemin, precis som i övriga landet, och det blir svårare att få jobb på till exempel restauranger, säger han. 

Har flyktingkrisen kring 2015 spelat in? 

– Bland de som kom hit finns ju både de med väldigt hög utbildning och de som inte gått färdigt grundskolan. Så det går inte att säga att det generellt beror på det. Men det är klart att om man har låg utbildningsbakgrund och inte har lärt sig språket så kan man bli kvar i långtidsarbetslöshet. 

Inga arbetsförmedlare på plats

Vad behöver då göras? Det moderata oppositionsrådet Inge Jacobsson nämner samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Efter nedskärningarna på myndigheten ska arbetsförmedlare från Norrköping resa till Finspång för bokade besök med arbetssökande i ett rum i kommunhuset. Men pandemin och nya omikronmutationen har ställt planen på kant.

Och något datum för när det planerade servicekontoret ska finnas på plats är inte satt. Flera aktörer inom Arbetsförmedlingens nya tjänst Rusta och matcha har etablerat sig på orten. Men Arbetet lyckas inte nå någon av dem.

Utbildning är något av det viktigaste för att få bukt med långtidsarbetslöshet, poängterar Inge Jacobsson. Och att aktivera personer som hamnat utanför arbetsmarknaden. 

– Jag tror på fysiska möten och uppsökande verksamhet för att aktivera de här individerna. Lite som en personlig mentor som hjälper i olika lägen. Vad de behöver är nog individuellt, vad de har för kvalifikationer och vad de behöver för att komma vidare, säger han. 

Långtidsarbetslöshet i Finspång

Andel långtidsarbetslösa av de arbetslösa: 

Okt 2019: 47,29 procent (454 av 960 personer)

Okt 2021: 59,29 procent (549 av 926 personer)

Andel långtidsarbetslösa av arbetskraften: 

Okt 2019: 4,41 procent

Okt 2021: 5,28 procent