Älgar, fiske och en öppen eld. Bilderna på Åseles hemsida illustrerar tydligt hur viktig turismen är för den västerbottniska kommunen omgiven av Lapplands skogar.

Beroendet av friluftsbesökarna är en trolig förklaring till varför Åsele drabbats hårdare av långtidsarbetslöshet än många andra kommuner. Det menar Anders Eriksson, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Västerbotten. 

– Det finns ingen industrinedläggning eller annat som kan förklara utvecklingen. Men vi vet att besöksnäringen drabbats under pandemitiden, säger han. 

Störst ökning – men få individer

I Åsele har långtidsarbetslösheten ökat sedan före pandemin. Detta trots att arbetslösheten totalt sett sjunkit i kommunen under samma period.

Mixen av arbetslösa har alltså förändrats. Före pandemin räknades var fjärde arbetslös som långtidsarbetslös. Nu är mer än varannan i den sitsen.

Det är den största ökningen i procentenheter av landets alla kommuner, visar Arbetets bearbetning av Arbetsförmedlingens siffror. Men det handlar om relativt få individer – 47 av de 93 arbetslösa räknas som långtidsarbetslösa.

– Vi har en god arbetsmarknad i Västerbotten och Norrbotten i dag, med mycket tillväxt. Det hjälper de som står längre från jobb, för när konkurrensen om personal ökar tvingas arbetsgivarna sänka trösklarna, säger Anders Eriksson. 

Ingen privat jobbmatchare på plats

Vad ska kommunen då göra åt långtidsarbetslösheten? Det tidigare Arbetsförmedlingskontoret är numera stängt, efter nedskärningarna på myndigheten. I stället finns ett servicekontor där arbetslösa får hjälp med sådant som att skriva in sig. Arbetsförmedlare reser från Lycksele och Vilhelmina för bokade besök. 

Tanken är också att privata jobbmatchare som Arbetsförmedlingen upphandlat i tjänsten Rusta och matcha ska hjälpa de arbetslösa. Men än så länge finns inget bolag på plats här. Anders Eriksson betonar att norra Västerbotten kom med först 7 december i år. 

– Vi jobbar för att Rusta och matcha ska finnas i hela Sverige. Genom fristående aktörer behöver en ny marknad skapas. Det kan ta en stund innan den finns på plats. Och servicen från Arbetsförmedlingen ska vara samma här som på andra håll. Samverkan med kommunen är viktig nu.

”Jag såg att det här inte funkar”

Kommunens HR-strateg Anna Johansson konstaterar att kommunen har ont om pengar. För tre år sedan lades arbetsmarknadsenheten ner. Nu drivs i stället ett projekt ihop med regionen genom projektmedel från EU. 

Hon står som kontaktperson för samverkan med Arbetsförmedlingen, men så mycket tid för det har hon inte. I dag finns ingen som snabbt kan ge en överblick över vilka de långtidsarbetslösa är och varför de hamnat där. 

– När jag började här för ett år sedan såg jag att det här inte funkar. Det måste finns en samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Det räcker inte att driva saker med projektmedel. Det krävs en lokal och någon som kan vara ute bland arbetsgivare. Och kanske knacka på dörren hos de här personerna, stötta dem. 

Långtidsarbetslösheten i Åsele

Andel långtidsarbetslösa av de arbetslösa: 

Okt 2019: 25,23 procent (27 av 107 personer)

Okt 2021: 50,54 procent (47 av 93 personer)

Andel långtidsarbetslösa av arbetskraften: 

Okt 2019: 2,27 procent

Okt 2021: 3,85 procent

Se läget i din kommun – så stor del av arbetskraften är långtidsarbetslösa