Jämfört med i oktober för två år sedan, alltså före pandemin, har långtidsarbetslösheten ökat i 215 av landets 290 kommuner. Botkyrka, Södertälje, Sigtuna och Åsele är bara några exempel på orter där gruppen som länge varit utan arbete utgör en större del av arbetskraften än tidigare. Något som riskerar att leda till en ond spiral. 

– Har man väl fastnat är risken överhängande att man blir kvar i arbetslöshet. Långtidsarbetslöshet är allvarligt både för individen och för samhället, säger Sanda Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. 

Under pandemin har problemet med långtidsarbetslöshet vuxit på de flesta håll i landet. Det visar siffror som Arbetet begärt ut från Arbetsförmedlingen och sedan bearbetat. 

”Det är komplext”

Andelen långtidsarbetslösa av hela arbetskraften säger något om hur stort samhällsproblemet är. Ett annat mått är hur många av alla inskrivna arbetslösa som är långtidsarbetslösa, alltså som varit utan jobb i mer än ett år.

Det måttet visar vilka grupper av arbetslösa som Arbetsförmedlingen, kommuner och andra aktörer behöver lägga mest krut på att stötta. 

Här har utvecklingen gått snabbt. I oktober 2019, alltså före pandemin, fanns 22 kommuner där över hälften av de arbetslösa var långtidsarbetslösa.

I oktober 2021 befann sig hela 73 kommuner i det läget, visar Arbetets granskning. Det handlar alltså om hur stor del de långtidsarbetslösa utgör av de inskrivna arbetslösa totalt. I Åsele har den ökningen varit störst. På nationell nivå är nästan varannan person som inte har jobb långtidsarbetslös. 

De långtidsarbetslösa är personer med olika behov av stöd och insatser, menar Sandra Offesson.

– Det är komplext. Ofta behövs olika typer av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar som sänker trösklarna på arbetsmarknaden.

Vissa grupper hamnar oftare än andra i långtidsarbetslöshet: personer som saknar gymnasieutbildning, är födda utanför Europa, är över 55 år eller har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

”Vår målgrupp har hamnat längre ifrån”

En kommun som tampas med problemet är Nyköping. Där har långtidsarbetslösheten stigit.

Som på många andra håll har de som redan hade svårt att få jobb hamnat ännu längre bak i kön under coronakrisen. 

184 159

Så många inskrivna arbetslösa hade i oktober 2021 varit utan arbete i mer än ett år. 

– Fler har blivit arbetssökande och vår målgrupp hamnar då längre ifrån. Grupperna som har störst utmaning är de som har låga språkkunskaper i svenska. Många vill arbeta men ofta kräver arbetsgivare gymnasiekompetens, säger Cristina Forssander, enhetschef för Nyköpings arbetsmarknadsenhet. 

Under en pressträff nyligen kom Arbetsförmedlingen med glädjebeskedet att arbetslösheten är tillbaka på nivåerna före pandemin. De som blir kvar som jobbsökande är de som varit utan arbete länge. 

– Långtidsarbetslösheten brukar släpa efter trots att det pågår en återhämtning på arbetsmarknaden i övrigt. Det blir en tudelad arbetsmarknad där vissa nu har lättare att få jobb och andra betydligt svårare, konstaterar Sandra Offesson. 

Sök efter din kommun – så stor del av alla inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än ett år