Ett stort sug efter att anställa och positiva förväntningar hos arbetsgivarna. En stadigt sjunkande arbetslöshet som redan i dag är tillbaka på nivåerna före pandemin.

Bilden var till stora delar ljus när Arbetsförmedlingen presenterade sina prognoser för arbetsmarknaden de närmaste två åren.

– Arbetslösheten har minskat på bred front, framför allt hos ungdomar 18-24 år, inrikes födda och personer med gymnasieutbildning, säger arbetsmarknadsanalytikern Sandra Offesson på en pressträff på onsdagsförmiddagen.

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Myndighetens prognos är att arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka så länge prognosen sträcker sig, fram till 2023. I november i år låg den 7,2 procent.

Nästa år är prognosen 7,1 procent och 2023 tror myndigheten att den landar på 6,8. Dock med vissa förbehåll.

– Det finns fortfarande en osäkerhet som kan påverka de här bedömningarna. Vi har fortfarande en pågående pandemi där det finns en osäkerhet kring utvecklingen, säger Sandra Offesson.

Långtidsarbetslösheten fortsätter

Men det finns smolk i glädjebägaren. Samtidigt som många av de som förlorade jobbet under pandemin fått jobb igen biter sig långtidsarbetslösheten fast.

I dag har 49 procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen varit arbetslösa längre än ett år. Det är rekordhöga nivåer. Det är 28 000 fler än sen före pandemin och den högsta andelen sedan definitionen infördes 2006, enligt Sandra Offesson.

– Det här innebär att tudelningen på arbetsmarknaden har ökat och att de som redan var arbetslösa har fått en svårare situation, säger hon.

Vattendelaren på arbetsmarknaden är utbildning enligt myndigheten.

– Många av våra arbetssökande har en kort utbildning och en svag anknytning till arbetsmarknaden där det nu framför allt handlar om grundutbildningar samt kunskaper i svenska för att öka jobbchanserna, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande i anslutning till prognosen.