I en intervju med Arbetet Global lyfter LO-toppen Torbjörn Johansson på locket till ett svenskt EU-utträde. Anledningen är direktivet om minimilöner som är på gång. Samtidigt passar han på att ge en känga till regeringen, som han tycker har varit för passiv i frågan.

Även om Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att lagstadgade minimilöner inte har på svensk arbetsmarknad att göra vill man inte se någon swexit.

– Självklart ska vi kritisera dåliga förslag från Kommissionen, vilket vi också gör, men att ifrågasätta Sveriges fulla access till EU:s inre marknad är en mycket destruktiv väg att gå, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Det skulle innebära en kraftig försämring för såväl företagen som ekonomin och jobben i Sverige, anser hon.

– Företagen ser ofta EU som en trygg hemmamarknad och handeln med EU:s inre marknad ger oss 700 000 jobb i Sverige, skriver Anna Stellinger vidare.

Byggnads ordförande, Johan Lindholm, hoppas fortfarande att Sverige ska få ett undantag, annars tror han att swexitdebatten kommer som ett brev på posten.

– Nu måste svenska politiker höja tonläget och sätta ned foten. Annars tror jag att den här regeringen, med Löfven i spetsen, kommer att bli ihågkommen som den som satt på läktaren när EU:s byråkratiska maskineri malde ner den svenska modellen.

Ska vi lämna EU om vi inte får ett undantag?
– Det är för tidigt att säga nu. Vi vill få till vårt undantag och vill fortsätta utveckla vår modell, men vi riskerar att hamna i en swexitdebatt om vi inte får det, utan tvekan.

Johan Lindholm ser en fara med att det i slutänden kan bli EU-domstolen som avgör vad som är en skälig lön på den svenska arbetsmarknaden. Det tror han skulle leda till sänkta lägstalöner, något som i förlängningen skulle innebära att även de högre lönerna skulle pressas neråt.

– Och jag tror att om löntagare ur alla samhällsskikt upptäcker att EU-medlemskapet har sänkt även deras löner, då kommer kraven att komma på en swexit.

Han litar inte på försäkringarna från EU-håll om att den svenska modellen inte ska påverkas. 

– Skulle det förslag som ligger framme nu bli verklighet, då riskerar vi att hela vår modell kommer att prövas i EU-domstolen. Det påstådda skyddet man kommer med är ju rättsligt verkningslöst, eller politiskt snömos som jag brukar säga.

Arbetet har sökt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), som avböjer att kommentera kritiken mot regeringens passivitet.

Arbetet har även sökt fler fackförbund som antingen avböjer kommentar eller inte återkommit.