Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

När LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en intervju med Arbetet Global ifrågasatte nyttan av det svenska EU-medlemskapet väckte det starka känslor.

Svenskt Näringsliv kallade det ”en mycket destruktiv väg att gå” och den centerpartistiska EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani tyckte det var ”hål i huvudet om man överväger att driva på för att Sverige ska lämna EU”.

Även den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Johan Danielsson, som har en bakgrund inom LO och var den kandidat som organisationen lyfte fram i senaste valet till EU-parlamentet, tycker att ett svenskt EU-utträde är en dålig idé, även om han inte uttrycker sig lika drastiskt.

– Torbjörn ger uttryck för en frustration som jag tror att det finns en ganska djup klangbotten för hos LO-förbundens medlemmar och det får man ta på allvar. Då gäller det för alla oss som är övertygade om att vi behöver ett EU-samarbete att vi klarar av att lösa de här frågorna. 

Även om Johan Danielsson har förståelse för Torbjörn Johanssons frustration är han inte lika pessimistisk om en lösning av minimilönfrågan. Han tycker sig ana en viss svängning i såväl EU-parlamentet som hos Europafacket om ett svenskt undantag från direktivet.

– Jag upplever att det finns en växande förståelse i parlamentet för att vi behöver få någon typ av undantag på plats. Och det har även kommit sådana signaler från Europafacket.

I intervjun med Arbetet Global riktar Torbjörn Johansson även skarp kritik mot regeringen, som han anser har varit alldeles för passiv i frågan. Men där får han mothugg från Johan Danielsson.

– Hela regeringen, såväl arbetsmarknadsminister som EU-minister och statsminister, har varit och är djupt involverade att lösa den här frågan. Jag tror att det gäller att vi håller i och håller ut på våra respektive kanter för att se till att freda den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Så du tycker att regering har gjort vad den har kunnat?
– Samtliga involverade ministrar gör allt de kan för att försöka lösa den här frågan.

Samtidigt som Johan Danielsson inte vill se ett svenskt utträde ur EU, tror han att Torbjörn Johanssons utspel kan ge viss skjuts i arbetet att få till ett svenskt undantag.

– Jag tror att det är bra att kollegor runt om i Europa förstår vikten av den här systemfrågan. Att det inte handlar om detaljer i en lagstiftning utan det handlar om vår svenska arbetsmarknadsmodell som är helt grundläggande för oss.

LO centralt vill i dagsläget inte kommentera Torbjörn Johanssons utspel.

– Det är hans initiativ och ingenting som har diskuterats inom LO, säger Sigrid Bøe, pressekreterare på LO.