Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Tiotals miljoner jobb har gått förlorade på grund av coronapandemin.

Ytterligare några hundra miljoner jobb måste skapas när världen ställer om om för att möta utmaningar från klimatförändringar, urbanisering och digitalisering.

Genom ökat samarbete, anser den fackliga biståndsorganisationen Union to Union som på internationella dagen för anständiga arbetsvillkor, 7 oktober, lanserade rapporten ”A Changing World of Work – what does it mean for international development cooperation?” 

Under ett digitalt seminarium som anordnades på onsdagen diskuterades rapporten som pekar på att samspelet mellan arbetstagare, arbetsgivare, fackförbund och biståndsorganisationer är avgörande för en välmående arbetsmarknad.

Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union.

– En välfungerande social dialog och investeringar i sociala skyddsnät kan minska socioekonomiska problem, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union.

Ulrika Modéer, chef för externa relationer och påverkansarbete på FN:s utvecklingsprogram UNDP, var med på länk från New York.

– Pandemin har fått otroligt allvarliga socioekonomiska konsekvenser med ökad ojämlikhet. UNDP försöker nu stötta länder med återuppbyggnaden, säger hon.

Ulrika Modéer pekar hur viktigt det är att bygga självständiga och socialt starka samhällen.

Som exempel tar hon textilarbetarnas situation. I våras var det omöjligt för dem att göra sitt jobb då det fattades material från andra länder. Deras arbete påverkades alltså först under coronapandemin – inte deras hälsa.

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos biståndsminister Peter Eriksson, förklarade att flera decennier av framgång för att lyfta människor ur fattigdom kan ha gått förlorade.

– Det vilar ett tungt ansvar på företagen, ett ansvar som behövs för att klara sig långsiktigt vid framtida kriser. Det ansvaret innebär en ökad social dialog. Vi kan självklart påverka detta genom att till exempel skapa bättre förutsättningar vid offentlig upphandling, säger han.

I vissa länder kan 8 av 10 jobb gå förlorade på grund av digitaliseringen, visar rapporten.

Detta samtidigt som få är utbildade för att möta en mer digitaliserad arbetsmarknad.

FN:s initiativ Education Commission uppskattade 2016 att 30 procent av alla elever som går ut gymnasiet inte kommer att ha rätt färdigheter de behöver för de flesta jobb.

Olika studier från arbetsgivare runt om i världen visar också att de har svårt att rekrytera arbetskraft.

I rapporten framhåller Union to Union att den globala fackföreningsrörelsen spelar en avgörande roll för framtidens arbetsmarknad.

Som exempel ges en studie från den amerikanska tankesmedjan Economic Policy Institute som visar att inkomstskillnader minskar ju högre andel av arbetskraften som är fackligt ansluten.

– Facken måste också organisera människor i den informella sektorn. Fler än två miljarder människor jobbar i den informella sektorn, säger Sofia Östmark.

För en snabbare förändring konstaterar rapporten att aktörerna inom det internationella utvecklingssamarbetet bland annat behöver öka stödet för FN-organet ILO:s ”Decent Work Agenda”.

Dessutom behöver informella jobb omvandlas till formella anställningar och fackliga organisationer utöka medlemskretsen och bygga allianser.

Fackligt bistånd

• Union to Union är den fackliga biståndsorganisation där LO, TCO och Saco ingår. Organisationen har funnits sedan 1977 och är en av Sidas ramorganisationer. Verksamheten finansieras genom anslag från Sida samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen. 

• Organisationen grundar sitt arbete på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s arbetsmarknadsorgan ILO:s Decent Work-agenda. De jobbar även mycket med frågor som rör Agenda 2030 och Global Deal.

Källa: Union to Union