– Det är skapat för att hjälpa Italien, Spanien och alla andra som har drabbats hårt och stödet kommer att ges tack vare solidaritet från andra medlemsstater, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett videoinspelat meddelanden på onsdagen.

Det var EU-kommissions sätt att flagga för att de senare i veckan ska presentera ett nytt instrument för att stödja arbetsmarknaden i Europa.

Unionen ska betala ersättning till medlemsstaterna. De anställdas arbetstid ska dras ned och staten ska sedan betala en del av lönerna.

Tanken är att företagen ska få ersättning för att behålla sin personal vid en tillfällig ekonomisk chock som till exempel coronautbrottet har inneburit.

När anställda inte längre kan jobba ska de kunna gå utbildningar som ska gynna både företaget och de själva, förklarade Ursula von der Leyen.

Liknande system finns redan i dag i exempelvis Sverige och Tyskland men tanken med detta är att EU ska stå för en del av finansieringen.

Frågan om vem som ska betala för att hantera konsekvenserna av coronautbrottet är dock ett känsligt kapitel.

Nästa vecka ska EU-ländernas finansministrar ha ett möte om så kallade coronobligationer. Flera länder i Sydeuropa vill att EU ska finansiera sina stödinsatser genom EU-obligationer. På så vis kan skuldbördan fördelas över hela unionen.

Länder i Nordeuropa är däremot mer tveksamma till idén.