I går ändrade Folkhälsomyndigheten sin bedömning av risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige, från ”låg” till ”måttlig”.

Volvo är ett av de företag som tidigare beslutat om ett totalt reseförbud till högriskområden som Kina, Macao och Hongkong.

Nu utökas detta till att gälla hela världen, inklusive inom Sverige, om mötet inte är ”affärskritiskt”.

– Beslutet gäller alla anställda, både internationellt och nationellt. Vi rekommenderar folk att stanna på kontoret och jobba via videokonferens. Den uppdaterade resepolicyn har gått ut till samtliga medarbetare, säger Anna Abenius, pressansvarig på Volvo.

Företaget har även beslutat om restriktioner när det gäller privat resande, som semester.

– Väljer en medarbetare att åka till ett högriskområde så ska personen jobba hemifrån i 14 dagar efter hemkomst. Vi tror dock inte att detta kommer bli något större problem i praktiken eftersom det nog inte är så många som vill åka till ett högriskområde i nuläget.

Är beslutet fattat i samråd med medicinska experter?
– Vi följer noga informationen från olika myndigheter, WHO och Folkhälsomyndigheten. Men vi väger även in risken för våra medarbetare att bli strandade på grund av karantän och liknande. Vi sätter säkerheten för våra medarbetare och deras familjer först, säger Anna Abenius.

Även Scania har uppdaterat sina reserestriktioner, som säger att alla större möten och evenemang med internationella deltagare ska skjutas upp eller ställas in.

Affärskritiska resor till högriskregioner får fortfarande genomföras, men kräver då en överenskommelse mellan chef och anställd och ska ske i samråd med medicinska rådgivare.

– Scania följer utvecklingen noga, och våra resebegränsningar kommer att uppdateras i enlighet med detta, skriver kommunikationschefen Hans-Åke Danielsson i ett mejl.

Niklas Arnberg är professor i virologi vid Umeå universitet.

Han säger att det är svårt att avgöra om Volvos beslut är en befogad åtgärd, men betonar att det finns all anledning att ta riskerna med coronaviruset på allvar.

– Det finns tre faktorer som gör det ganska mycket farligare än vanlig säsongsinfluensa. Dels finns det ingen existerande immunitet, dels finns det inget vaccin och dels har vi inga antivirala medel, säger han.

Finns det en risk att farorna överdrivs och att det leder till onödig oro?
– Det är en jätteviktig fråga. Visst ska vi inte sprida oro eller panik i onödan. Men nu finns det anledning att vara orolig, och att sätta ljuset på reella problem är inte samma sak som att sprida panik i onödan. Det här är inte en vanlig säsongsinfluensa.

Enligt Niklas Arnberg är de mest utsatta yrkesgrupperna i första hand vårdpersonal som arbetar nära patienter, som distriktsläkare, ögonläkare, sköterskor, tandläkare och tandhygienister.

Han hävdar att det även finns andra problem med coronaviruset än de direkta sjukdomsfallen.

– Kina håller på att stänga ned hela sin industri. Det handlar om global ekonomi och det handlar om att stora delar av den sjukvårdsutrustning vi använder tillverkas i Kina. Det riskerar att minska möjligheten att ta hand om vanliga sjukdomar, säger han.

Så minskar du risken för smitta på jobbet

Hur sprids viruset?

Coronaviruset sprids i första hand genom så kallad droppsmitta, det vill säga att man genom att hosta eller nysa sprider infekterade droppar till personer i närheten, i upp till två meter. Men det kan även spridas via ytor utanför kroppen.

– Coronaviruset har en stor verktygslåda och kan under experimentella förhållanden där temperatur och luftfuktighet är stabil, överleva utanför kroppen i genomsnitt mellan två och fem dagar. Det är ganska länge för denna typ av virus. Så det kan spridas genom att någon hostar på en yta som någon annan tar på och sedan petar sig i munnen, eller i värsta fall näsan, säger professor Niklas Arnberg.

Hur skyddar du dig?

För att skydda sig mot coronaviruset på arbetsplatserna gäller de vanliga rekommendationerna, som att hosta eller nysa i armvecket, tvätta händerna och använda handsprit. Detta gör stor skillnad, enligt Niklas Arnberg.

– Även det här viruset är känsligt för tvål, diskmedel och handsprit. Vi har ännu få smittade i Sverige, men om det blir som i norra Italien ska man också försöka att undvika större folksamlingar.

Hjälper det med ansiktsmask?

Det blir en allt vanligare syn med människor med ansiktsmask även i Sverige, men det är inget Niklas Arnberg rekommenderar.

– De vanliga typerna av ansiktsmask är inte särskilt effektiva. Den som används inom vården syftar främst till att skydda patienten, där kan det ha viss effekt, säger han.