I takt med att coronaviruset sprids har en rad svenska företag infört restriktioner kring anställdas utlandsresor.

Flera företag vill att anställda som har varit i drabbade områden ska stanna hemma en tid innan de kommer tillbaka till jobbet.

Vid exempelvis Ericsson ska den som har varit på resa i Kina jobba hemifrån de första 14 dagarna efter återkomsten.

Almega råder sina medlemsföretag att beordra hemvändande medarbetare att jobba från hemmet i 10 till 14 dagar, trots att de inte har några symptom.

Den sortens försiktighetsåtgärder kan ses som en del av arbetsgivarens ”vanliga” arbetsmiljöansvar, enligt Sonya Aho, pressekreterare vid Arbetsmiljöverket.

– Att undersöka och bedöma risker för smittspridning, och vidta åtgärder för att säkra medarbetarnas hälsa, ingår i kravet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, precis som andra sidor av arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har rätt att bestämma att en anställd ska stanna hemma. Men då har den anställda rätt till lön, säger Unionens chefsjurist Malin Wulkan.

– Unionens medlemmar kan i många fall jobba hemifrån. Det är antagligen svårare för LO-medlemmar. Men lön ska man ha, man står ju fortfarande till förfogande för arbete.

För de anställda i kommuner och regioner finns en särskild regel i kollektivavtalet med SKR om avstängning av medicinska skäl.

– En arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids, säger Malin Sjunnebo, avtalsjurist vid Kommunal. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren sin lön.

Den här regeln kan inte användas vid hur vaga misstankar som helst, bedömer Malin Sjunnebo.

– Arbetsgivaren ska ha gott fog för uppfattningen att förbudet behövs för att förhindra att smitta sprids. Men det är svårt att säga var gränsen går. Vi har inte haft anledning att resonera kring det.

Lön ska alltså betalas som vanligt. Arbetsgivaren kan aldrig tvinga en anställd att sjukskriva sig, betonar Malin Sjunnebo.

– Det är en rättighet att stanna hemma om man är sjuk. Arbetsgivaren kan aldrig förfoga över den rätten.

Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om det är nödvändigt att stanna hemma för att smitta inte ska spridas.

Om du som anställd är orolig för att bli smittad på jobbet har du inget stöd i lagen för att stanna hemma, bedömer både Malin Sjunnebo och Malin Wulkan.

– Förhoppningsvis har man en bra dialog mellan arbetsgivaren, facket och medarbetarna om behovet att stanna hemma. Där har skyddsombuden en viktig roll, säger Malin Sjunnebo.

Om Sverige drabbas av ett större utbrott av sjukdomen kan arbetsgivare inom vården beordra anställda att jobba.

– I första hand får arbetsgivaren försöka få anställda att jobba frivilligt, sedan fördela om i schemat, säger Malin Sjunnebo.

– Arbetsgivaren har ingen lagstadgad rätt att återta redan beviljad semester. Om arbetsgivaren väljer att göra det kan du begära skadestånd.

Ericsson, Volvo och andra stora företag har sedan en tid ställt in resor till och från Kina och andra drabbade länder.

– Däremot kan arbetsgivare inte bestämma att anställda inte får åka på semester till Kina. Fritiden råder inte arbetsgivaren över, säger Malin Wulkan.

Anställdas semesterplaner kan företaget inte besluta om, bekräftar Peter Olofsson vid Ericssons pressenhet.

– Men jag tror inte det problemet är så stort. Folk ställer in sina utlandsresor själva.