34 miljoner arbetstillfällen har gått förlorade i Latinamerika och Karibien till följd av pandemin, uppger FN-arbetslivsorgan ILO i en ny rapport

– Vi står inför en utmaning utan motstycke, att återupprätta regionens arbetsmarknader, säger ILO:s regionansvarige Vinícius Pinheiro i ett uttalande.

Ingenstans i världen har antalet arbetade timmar minskat mer än i Latinamerika och Karibien – 21 procent under de första tre kvartalen 2020, jämfört med samma period i fjol.

Det globala genomsnittet ligger på knappa 12 procent. 

På samma sätt minskade arbetsrelaterade inkomster i regionen med drygt 19 procent, jämfört med världssnittet på knappa 11 procent. 

ILO varnar för att coronakrisen riskerar att förvärra regionens ekonomiska klyftor, som var djupa redan innan pandemin.

De som försörjer sig inom den informella sektorn har drabbats hårdare än anställda.

Kvinnor och unga är särskilt sårbara eftersom de i högre utsträckning jobbar i de branscher som påverkats mest av nedgången – som hotell- och restaurang, service och bygg. 

Samtidigt tycker sig ILO ana ett ljus i slutet av tunneln. Jämfört med perioden april–juni så ökade aktiviteten i regionens ekonomi något under tredje kvartalet.

– Preliminära tecken på återhämtning är goda nyheter men den inverkan covid-19 hade på arbetslivet och företag var enorm och vägen framför oss är lång, säger Vinícius Pinheiro.

Internationella arbetsorganisationen, ILO

Grundades 1919, på arbetarrörelsens initiativ, inom ramen för dåvarande Nationernas förbund.

Samlar i dag 187 av FN:s 193 medlemsländer.

Intar genom sin trepartiska struktur – där medlemsländer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer deltar på lika villkor – en unik plats bland FN-organen.

Tilldelades Nobels fredspris 1969.

Källa: ILO