”Sjuksköterskor utan skydd” står det på skylten som demonstranten håller upp i Perus huvudstad Lima.

– Redan innan coronautbrottet fanns ett underskott på sex miljoner sjuksköterskor i världen. Och nu är läget ännu mer pressat. Vi ser att våra medlemmar blir sjuka, säger Howard Catton.

Han är chef för Internationella sjuksköterskeföreningen ICN. Det är en global intresseförening för sjuksköterskor – inte ett fackförbund – som tar upp frågor som rör sjuksköterskor arbetsvillkor i 130 länder. 

Medlemmarna står just nu i frontlinjen hävdar Howard Catton.

Alarmerande många sjuksköterskor och vårdanställda runt om i världen blir sjuka.

– I början av utbrottet var 9 procent av alla som insjuknade i Italien anställda inom vården. Det var ännu högre siffror i Spanien, där var det 16 procent. 

Howard Catton säger att det behövs mer skyddsutrustning för de vårdanställda. Sedan tillägger han att den pressade situationen i dag inte hade behövt vara så allvarlig som den är.

Varningarna om sjuksköterskebrist har kommit förr men länderna har inte tagit det på allvar. 

Howard Catton på ICN kräver bättre skyddsutrustning för vårdpersonal.

För knappt en månad sedan släppte ICN tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och organisationen Nursing Now rapporten ”State of the Worlds nursing”, som likt andra analyser konstaterar att det redan innan pandemin fanns en stor brist på sjuksköterskor.

Det skulle, enligt rapporten, behövas nästas sex miljoner ytterligare sjuksköterskor i världen för att ge en tillfredställande vård. 

Howard Catton säger att det är många års försyndelser som har lett till att situationen är extra ansträngd just nu.

En åldrande befolkning och otillräckligt stora vårdsatsningar har inneburit att läget är mer ansträngt än vad det hade behövt vara. 

Han lyfter också ett annat problem som påverkar personalens arbetsmiljö.

I dag redovisar länderna sin coronastatistik på olika sätt. Dödstal, insjuknande och andra siffror blir därför svåra att jämföra.

– Det är mycket viktigt att standardisera insamlingen av data för att vi ska kunna dra korrekt slutsatser om hur smittspridningen och personalen påverkas, säger han. 

I Spanien har tiotusentals vårdanställda smittats och sjuksköterskeorganisationer planerar att stämma staten för brist på skyddsutrustning. 

Även i andra länder hörs liknande tongångar.

Howard Catton uppmanar sjuksköterskor och vårdanställda som saknar utrustning att påtala det. 

– Ta upp det med arbetsgivarna, de politiska ledarna på högsta nivå, säger han.

Att gå till domstol, som spanska sjuksköterskor gör, är enligt honom ett sätt. Att göra som i Zimbabwe, och gå ut i strejk, är ett annat.

– Vad man bör göra beror på vilket land man befinner sig i men det är oacceptabelt att vårdpersonal som inte har skyddsutrustning ska behöva vårda patienter.

Samtidigt som situationen är pressad så utsätts vårdpersonal för attacker i flera länder, vilket Arbetet Global rapporterat om tidigare.

– Vi har också fått in sådana rapporter. Från Indien, Latinamerika och andra ställen. Men det är ett litet antal fall och isolerade incidenter. Det är helt oacceptabelt men en överväldigande majoritet har applåderat vårdanställdas insatser.

Howard Catton ser attackerna som ett utslag av att den ”emotionella berg- och dalbanan” som många befinner sig i då det finns en rädsla att bli sjuk.

Smittoutbrottet har fått honom att fundera över om det blir fler eller färre som kommer att välja att utbilda sig till sjuksköterskor i framtiden.

En farhåga är att unga inte kommer att vilja utbilda sig eftersom de inte vill ta ett jobb där de riskerar sin hälsa. 

– Men samtidigt har jag hört rapporter från Sverige och England om att allt fler unga har sökt in till vårdutbildningar. Det låter hoppfullt.

– Men frågan är om politikerna kommer att vilja satsa på vården efter att applåderna tystnat. 

ICN

• The International Council of Nurses (ICN) är en intresseförening för sjuksköterskor där sjuksköterskeföreningar från 130 länder ingår, bland annat svenska Vårdförbundet. ICN:s medlemsorganisationer företräder 20 miljoner sjuksköterskor i världen.

• Det finns 28 miljoner sjuksköterskor i världen. Enligt WHO:s bedömning så skulle det behövas ytterligare sex miljoner sjuksköterskor för att upprätthålla en tillfredställande vård. Störst är sjuksköterskebristen i centrala Afrika och södra Asien. 

Källor: ICN och WHO