På torsdagen stoppade Kommunal arbete på en epidemiavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg.

Orsaken var riktlinjer om att anställda inte skulle ha munskydd under visiret vid arbete med patienter som väntar på svar på om de har Corona.

– De mår skitdåligt, de är rädda för sin egen hälsa och sina anhörigas hälsa, sa Kommunals sektionsordförande på torsdagen till tidningen Kommunalarbetaren om de anställda.

Under kvällen drogs stoppet tillbaka, men diskussionerna om arbetsmiljön fortsätter.

Arbetet skrev också under torsdagen om ett skyddsombudsstopp i hemtjänsten i Kiruna. Personal hade arbetat oskyddat hos en brukare vars anhörige hade coronasymptom och inte tog personalens oro på allvar. Anställda ringde till huvudskyddsombudet och grät efter att ha känt sig utsatta för smittorisk.

Arbetsmiljöverket har hävt det stoppet, enligt kommunens socialchef.

Detta är de två senaste av de stopp som har kommit in till myndigheten sedan 9 mars. Minst tretton stopp under den perioden har gällt smittorisk i olika branscher. De flesta har hävts av Arbetsmiljöverket.

11 mars lade myndigheten dock ett förbud mot polismyndigheten i Bergslagen efter att arbete där stoppats av skyddsombudet.

Det gällde rutinmässiga alkoholutandningsprover på bilförare, som görs utan misstanke om rattfylla. Dessa fick inte fortsätta utan förnyad riskbedömning samt att arbetstagare i riskgrupper identifierats och undantagits.

De rutinmässiga testerna har sedan avbrutits över hela landet.

Arbetsmiljöverket ställde sig också bakom ett skyddsombud genom att lägga förbud mot att köra linjebussar i Ludvika utan att spärra av de främsta två stolsraderna. 

Minst tre stopp av kontanthantering på bussar har däremot hävts av myndigheten.

Ett skyddsombud som hade stoppat kontanthantering på bussar i Gävle skrev i sin motivering att man inte har tillgång till varmt och kallt vatten på bajamajor längs med busslinjen och inte kan hålla hygienen: ”Vi utsätts därför för smitta utan att ha möjlighet till eget ansvar”. 

Men Arbetsmiljöverket hänvisade till att smittan inte bedöms spridas via föremål.

Samma resonemang fördes när Arbetsmiljöverket hävde ett stopp från ett skyddsombud på Foodora i Stockholm, som uppgett bland annat att arbetsgivaren inte gett tillräcklig tillgång till handsprit.

Arbetsmiljöverket avbröt stoppet med hänvisning till att smittan inte sprids via föremål och att risken med sådant som hissknappar, dörrhandtag och matleveranser därmed inte är omedelbar.

Ett stopp har gällt biljettaviseringar på Pågatågen i Skåne. Arbetsmiljöverket hävde detta efter att företaget inventerat vilka som var i riskgrupper och undantagit dem från uppgiften, rapporterade Sekotidningen i mars.

11 mars lade ett skyddsombud på Skatteverket i Malmö stopp mot en tjänsteresa som var planerad till nästa dag.

Femton personer skulle resa till Göteborg, skyddsombudet hänvisade till risken för smitta i Västra Götalandsregionen.

Men Arbetsmiljöverket hävde stoppet samma dag, smittorisken bedömdes inte var så förhöjd att det motiverade stoppet.

Den senaste veckan har det också bland annat inkommit skyddsombudsstopp rörande verksamhet på ett gruppboende på Orust och bibliotek i Stockholms kommun. Arbetet har ännu inte tagit del av Arbetsmiljöverkets handlingar men i diariet syns att båda stoppen är orsakade av smittorisk.

Det finns ytterligare ett par stopp som kan röra smittspridning, men det framgår inte av myndighetens diarie och Arbetet har ännu inte har sett handlingarna. 

Antalet stopp som kommer in till Arbetsmiljöverket ger ingen heltäckande bild då man vänder sig dit först när fack och arbetsgivare inte kan nå en lösning. Det blir då upp till myndigheten att avgöra om stoppet som skyddsombudet lagt ska vara kvar. 

Skyddsombuden får lägga stopp vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.