En patient som hostade en läkare rakt i ansiktet. En polis som troligtvis smittats efter en dörrknackning i ett område.

En anställd på ett äldreboende som vårdat coronasmittade patienter utan fullgott skydd och sedan smittats själv.

Det här är tre exempel på coronarelaterade tillbud som arbetsgivare anmält till Arbetsmiljöverket den senaste tiden.

Hittills har totalt 55 stycken anmälningar om tillbud och olyckor kommit in till myndigheten.

Tio fall har registrerats som olyckor men även där handlar det om smittorisk och att någon har blivit smittad, kan ha blivit smittad eller smittat andra i sitt arbete. Det kan finnas ännu fler fall. Siffran kommer från en textsökning som Arbetsmiljöverket gjort utifrån sökorden ”corona” och ”covid” i anmälarens beskrivning av det inträffade. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren anmäla dödsfall, skador och tillbud, alltså händelser som kunde ha inneburit ”allvarlig fara för liv eller hälsa”. 

Anmälningarna handlar bland annat om anställda som kan ha smittats eller som varit i kontakt med smittade utan att själva smittats. 

Fler än hälften av anmälningarna kommer från vård och omsorg av något slag. Många anmälningar rör anställda i vård och omsorg som tagit hand om covid-19-smittade patienter utan fullgott skydd. Senare har de anställda själva blivit sjuka.

En annan anmälan gäller hot vid förmedling av bostäder.

Pappan till en lägenhetssökande som fått negativt besked kommer till förmedlingsverksamheten tillsammans med två andra personer och ifrågasätter beslutet. De beter sig hotfullt och en av dem säger att de alla har corona. 

Bland anmälningarna finns också en händelse på ett av Systembolagets butiker.

En medarbetare har känt sig hängig efter att ha jobbat med sina kollegor hela dagen. Sedan bekräftas hen smittad av covid-19.

Medarbetaren tas ur tjänst, enligt anmälan, och de som jobbat med den anställda får också stanna hemma i 14 dagar.