LÄS OCKSÅ Lars Lindgren vill leda Transport igen – ställer upp för omval

I fredags avgick Lars Lindgren som Transports ordförande med omedelbar verkan efter Aftonbladets rapportering. Frågor finns fortfarande om vad som egentligen hänt, bland annat hur Lars Lindgren använt sin tjänstebil och övernattningslägenhet. Dessa ska nu besvaras av en  extern utredning.

– Vi kan bara konstatera att det är uppenbart att vi har haft brister kring rutiner och policys i förbundet. Det har inte funnits några tydliga riktlinjer och då lämnar man det upp till enskilda anställda att utgå från sina egna värderingar, säger Markus Pettersson, tillförordnad förbundsordförande fram tills Transports kongress i juni.

Markus Pettersson var tidigare förbundssekreterare på Transport och tidningen Transportarbetaren skriver att det enligt stadgarna är den personen som blir tillförordnad ordförande om den ordinarie lämnar sin post.

Han valdes in i förbundsstyrelsen på kongressen 2012 och har tidigare jobbat som utredare på Transport.

Den mest akuta åtgärden, enligt Markus Pettersson, var att direkt införa nolltolerans mot inköp av alkohol för förbundets pengar, något som gjordes i fredags. Aftonbladet rapporterade i förra veckan om att Lars Lindgren har köpt in mer alkohol än vad den muntliga alkoholpolicyn har tillåtit vid representation. Det nya beslutet om nolltolerans gäller fram till kongressen.

– Det finns ett antal motioner till vår kongress som yrkar på detsamma och de kommer förbundsstyrelsen yrka bifall på. De andra delarna är sånt som den externa utredningen måste titta på, vad är det som saknas så att vi inte ska hamna i en sån här situation med otydliga regelverk igen.

Har det lyfts några frågetecken i samband med tidigare revisioner?
– Nej, varken de förtroendevalda revisorerna eller den auktoriserade revisorn har haft några anmärkningar kring de här sakerna. Men det har ju också byggt på att det inte finns några regelverk. Revisorerna avstämmer ju mot gällande regelverk, de hittar ju inte på egen moral. Det finns till exempel regler när det gäller lägenheterna, att man avsäger sig besittningsrätt. Jag tror inte att det har förespeglat någon att vi hade ett behov av en policy som reglerar sådant som varit på tapeten nu.

Både du och kassören Tommy Wreeth har suttit i förbundsledningen. Vilket ansvar har ni?
– Vi har så klart ett ansvar i det här, allt annat vore märkligt att säga. Framför allt har vi ett ansvar för att vi inte har sett till så att det har funnits ordentliga regelverk, rutiner och policys.

Har du lyft alkoholfrågan i ledningen tidigare, att det krävs en tydligare policy?
– Det kan jag inte minnas att jag har. Vi hade den här diskussioner på vår kongress 2012. Det fanns ett antal motioner som yrkade på stramare regelverk och det valde kongressen att inte bifalla. Då är vi bundna av kongressbeslutet.

Vad tyckte du i den frågan då?
– Jag kommer inte ihåg faktiskt. Det är fem år sedan. Men nu är det uppenbart att vi behöver det.

Lars Lindgren säger i en intervju med Transportarbetaren att förbundet ”tyvärr fått en falangstrid där jag företrädde kollektivavtalslinjen”. Vad innebär den linjen?
– Det har jag väldigt svårt att uttala mig om. Jag vet inte riktigt. Det man kan konstatera är att Lasse ville ställa upp och kandidera en mandatperiod till. Styrelsen har tolkat det som att det inte går, men det har funnits motioner om att ändra det inför kongressen. Det är väl den möjliga maktstrid jag ser huruvida man ska ändra de regelverken.

Reaktioner från avdelningarna

• Ludwig Eriksson, ordförande för Transports Uppsalaavdelning, vill inte uttala sig om vad han tycker om det som hänt. Men han säger att han inte fått ett enda samtal eller mejl från någon som varit förbannad.

– Det är snarare våra förtroendevalda tjejer och killar som får ta den absolut största smällen i det här. Det är för dem som vi på avdelningarna måste finnas för och vara ett stöd för.

• Håkan Kraby, ordförande för Transports Gotlandsavdelning, vill inte heller uttala sig om Lars Lindgrens avgång. Han har inte heller fått samtal från arga medlemmar.

– Men jag ska försöka komma ut lite mer på arbetsplatserna i veckan och prata med dem.

Han säger att det som hänt inte är bra för avtalsförhandlingarna.
– Men de som jobbar med det har varit med länge, så det är nog inga problem.

• Magnus Dawest, ordförande för avdelning Norduppland/Gästrikland, tycker att det är olyckligt att Lars Lindgren avgått.
– Jag kan inte se att han har gjort något fel i det här. Som ordförande har man viss representation för förbundet, slår man ut det på medlemmarna handlar det om 1,50 kronor per dag. Det värsta är att det har kommit ut papper från förbundskontoret. Den som gått bakom ryggen borde komma fram och ställa sin plats till förfogande.

Läs mer om Transport

Lars Lindgren avgår med omedelbar verkan

• Ledare; Allt måste kunna förklaras inför de medlemmar som varje månad betalar sin fackavgift.

• ”Lite speciell stämning här” – nya uppgifter om Transportbasen

• ”Det blir ju inte lättare att få medlemmar” – reaktioner från Transportavdelningar

• Transports ordförande bjöd på starksprit