Efter veckans uppgifter i Aftonbladet, som även Arbetet rapporterat om, väljer nu Transports ordförande att avgå med omedelbar verkan. Beskedet ska ha lämnats efter ett extra inkallat styrelsemöte på fredagseftermiddagen, skriver Transportarbetaren.

– Jag kan inte fortsätta som ordförande utan att känna förbundsstyrelsens fulla stöd, sa han till de anställda på förbundskontoret. Självklart är jag oerhört besviken, säger han enligt Transportarbetaren.

I ett pressmeddelande skriver förbundet att ordföranden Lars Lindgren i dag ”på egen begäran och i samråd med förbundsstyrelsen valt att avgå med omedelbar verkan”. Fram till kongressen i juni 2017 kliver Markus Pettersson, i dag förbundssekreterare, in som förbundsordförande. Förbundskassören Tommy Wreeth tar över ansvaret för förhandlingar fram till kongressen.

I pressmeddelandet meddelar Transport också att förbundet från och med nu har nolltolerans för alkoholinköp i samband med representation.

Förbundet kommer att låta en extern revisionsbyrå ”granska och genomlysa verksamheten”. ”Det är uppenbart att det funnits brister i våra interna regelverk och i policyer. Vi beställer en utredning i syfte att ta fram nödvändiga regler och policyer för att inte liknande situationer uppstår i framtiden”, skriver Transport.

En ny ordförande ska väljas på kongressen i sommar.

– Det som pågår just nu är att avdelningarna skickar in nomineringar inför kongressen och jag vet inte hur det kommer att slå, men de har fortfarande tid på sig att skicka in nomineringar, säger Dag Leander, ordförande för valberedningen.

– För oss i valberedningen innebär det såklart att då faller alternativet Lasse som ordförande, säger han om beskedet om att den nuvarande ordföranden avgår med omedelbar verkan.

Dag Leander säger att det råder chock efter beskedet om att Lars Lindgren slutar.

– Det är det enda jag kan säga just nu. Tråkigt, jättetråkigt är det, säger han.

 

Läs mer om Transport

• Ledare; Allt måste kunna förklaras inför de medlemmar som varje månad betalar sin fackavgift.

”Lite speciell stämning här” – nya uppgifter om Transportbasen

• ”Det blir ju inte lättare att få medlemmar” – reaktioner från Transportavdelningar

• Transports ordförande bjöd på starksprit