Martin-K-webbledartopp

Transports ordförande Lars Lindgren avgår med omedelbar verkan.

Återigen står vi inför svårförklarade uppgifter om hur ett förbunds pengar har använts, vi läser uppgifter om att en tjänstebil har använts privat, att tjänsteresors syften har varit oklara – och att representationen med alkohol har varit hög.

Sammantaget ger det en bild som den fackliga rörelsen omedelbart måste göra sig av med. Vi vet att personer på fackliga förtroendeposter måste vara mycket aktsamma med hur förbundens pengar används och oftast också är det.

Det är ju ytterst medlemmarnas pengar som används och varje utgift måste därför kunna kopplas till den fackliga verksamhet som medlemmarna har rätt att kräva. Detta faktum bör vara nog, oavsett hur nyheten lyfts fram eller hur kulturen är i andra delar av samhället.

De förbund som ännu inte har en precis policy för sin kostnadshantering måste därför snarast möjligt skaffa sig en. För visst finns det modeller att följa. Arbetet kartlade under Kommunalhärvan hur olika förbund ställer sig till representation, lägenheter och förmåner.

Och utgångspunkten är enkel: Allt måste kunna förklaras inför de medlemmar som varje månad betalar sin fackavgift.