Karin Lunning. Foto: Konkurrensverket

Det behövs ingen vinstbegränsning på de delar av välfärden som sköts med upphandling och konkurrensutsättning. Det slår Konkurrensverket fast i ett remissvar till utredningen om vinster i välfärden. 

LÄS OCKSÅ LO: Svek om det inte kommer förslag om välfärdsvinster

Vinsterna i välfärden borde begränsas, det föreslås i utredning ”Ordning och reda i välfärden” som just nu är ute på remiss. Ett av de stora argumenten i utredningen är att välfärdsbolagen tar ut så kallad övervinst, alltså mer vinst än vad som är rimligt i förhållande till det satsade kapitalet.

Men det håller inte Konkurrensverket med om. I alla fall inte när det gäller den del av välfärden som går ut på upphandling.

Det framgår i myndighetens remissvar till utredningen.

– Upphandling av varor och tjänster i konkurrens är ofta ett mycket effektivt sätt att använda offentliga medel, skriver tf. generaldirektör Karin Lunning i ett pressmeddelande.

Myndigheten menar att de problem som utredningen tar upp ”nästan uteslutande handlar om skolområdet och andra områden inom inom välfärden där privata företag ges offentlig ersättning utan konkurrensutsättning”. Därför menar man att om vinster i välfärden ska regleras borde man i alla fall undanta de verksamheter som upphandlas efter konkurrensutsättning.

– Om vinstnivåerna blir onormalt höga tyder det framför allt på att konkurrensen behöver förbättras på just den marknaden eller i en upphandling, skriver Karin Lunning i pressmeddelandet. 

LÄS OCKSÅ Vinster i välfärden – det du behöver veta

Konkurrensverket menar också att det är en dålig idé att undanta kontrakt under cirka sju miljoner från upphandlingsreglerna.

– En sådan ”frizon” för upphandlingar på omkring sju miljoner kronor skulle öka risken för korruption, och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn, skriver Karin Lunning i pressmeddelandet.

LÄS OCKSÅ ”Hederligare att föreslå ett totalförbud”