Carina Gunnarsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Medlingsinstitutet ser inte 590 kronor som ett ”andra märke” i årets avtalsrörelse. Avtalens värde ska vara högst 2,2 procent under en tolvmånadersperiod, oavsett vad LO och Svenskt Näringsliv avser med sin rekommendation. Det klargör Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson i samtal med Arbetet.

I början av årets avtalsrörelse gjorde fack och arbetsgivare inom industrin upp om löneökningar på 2,2 procent i avtal som sträcker sig över tolv månader. Några dagar senare enades parterna inom handeln om löneökningar på 590 kronor i månaden.

Den 4 april gick LO och Svenskt Näringsliv ut med en gemensam rekommendation till alla parter som ännu förhandlade att betrakta dessa båda uppgörelser ”som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor”.

LÄS OCKSÅ LO och Svenskt Näringsliv i bråk om krontalsmärke

I sin kamp för ett nytt städavtal hänvisar Fastighets och Seko till rekommendationen, och anser att LO och Svenskt Näringsliv har välsignat löneökningar på 590 kronor i månaden under en avtalsperiod på tolv månader.

Facken ser med andra ord 590 kronor som ett märke i sig. Medan motparten Almega anser att 590 kronor vore att spräcka märket, eftersom 590 kronor räknat på de låga lönerna i städbranschen motsvarar löneökningar på hela 2,65 procent.

Parterna har i årets avtalsrörelse både talat om ett märke i procent och ett uttryckt i kronor. Kan en uppgörelse om löneökningar på 590 kronor anses rymmas inom märket?
– Det som varit ”märket” är ett avtalsvärde på 2,2 procent, svarar Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Så om en löneökning på 590 kronor skulle motsvara mer än 2,2 procent anser ni inte att den ryms inom märket, såvida den inte balanseras med andra förändringar i avtalet?
– Det är så det har tillämpats så här långt, såvitt jag kan bedöma. Avtalsvärdena har räknats till 2,2 procent även i de hemställan som medlare har gjort hittills, även om löneökningarna har angetts i krontal i en del fall.

Vilken betydelse har LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation för Medlingsinstitutets bedömning av vad ”märket” ligger?
– Det Medlingsinstitutet följer är industrinormen, det vill säga den konkurrensutsatta industrins avtal. Hur sedan LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation ska förstås får du fråga dem om.

Från medlarna i städkonflikten kan Fastighets och Seko alltså inte vänta sig bud som är värda mer än 2,2 procent.

Fastighets har i år slutit en rad avtal om löneökningar på 590 kronor i månaden. Det senaste, med motparten Pacta, blev klart i går, onsdag.

Men det här är avtal för fastighetsskötare och fastighetsvärdar, som har högre löner än städarna, och det är inte helt enkelt för utomstående att avgöra om de 590 kronorna motsvarar mer än 2,2 procent.

– Vi har fokuserat på 590 kronor och har faktiskt inte räknat på hur mycket det blir i procent, säger Joakim Oscarsson, ombudsman vid Fastighets och ansvarig för fastighetsskötarnas olika avtal.

– Sedan vet vi att arbetsgivarna har försvarat avtalet utåt och sagt att det inte är värt mer än 2,2 procent.

Joakim Oscarsson medger gärna att frågan om Fastighets faktiskt har fått igenom avtal som är värda mer än 2,2 procent (eller har ”betalat” för den löneökningen genom eftergifter på andra områden) är känslig. Han vill inte ”slå motparten på fingrarna”, utan betonar att båda parter har lämnat förhandlingsbordet nöjda.

LÄS OCKSÅ

Målarna varslar om sympatistrejk

LO och Svenskt Näringsliv i bråk om krontalsmärke

Fastighets sympativarslar

Fastighets och Seko varslar om stridsåtgärder

Låsta städförhandlingar om nytt städavtal

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån