Foto: Björn Larsson Ask/TT

Läget är låst i förhandlingarna om ett nytt städavtal. Almega anser att en löneökning på 590 kronor i månaden är för dyr. Därmed kan ett konfliktvarsel från Fastighets och Seko vara nära förestående.

Natten till i dag, den 1 juni, löpte städavtalet mellan Almega å ena sidan och Fastighets och Seko å den andra ut. I går, tisdag, förhandlade Almega med de båda facken. På tisdagskvällen sa Marcus Lindström, avtalsansvarig vid Almega Serviceentreprenörerna, till Arbetet:

– Vi har skiljts åt utan att ha ett avtal. Inga nya datum för förhandlingar är utsatta.

– Ingen av parterna har strandat förhandlingarna, men vi behöver tid att tänka.

Marcus Lindström är öppen med att löneökningarnas storlek är den stora stötestenen. Facken begär 590 kronor mer i månaden, vilket är vad Handels fick i sina båda avtal med Svensk Handel i början av april.

– 590 kronor blir en väldigt hög procentsats på ett område med låga snittlöner, säger Marcus Lindström.

Räknat på snittlönen i branschen, 22 300 kronor, motsvarar de 590 kronorna 2,65 procent. Det är ett stycke över de 2,2 procent som facken inom industrin har fått, och som kommit att utgöra ett riktmärke för årets avtalsrörelse.

Å andra sidan har Svenskt Näringsliv och LO rekommenderat de fack och arbetsgivare som ännu inte har träffat avtal att betrakta såväl industrins som Handels avtal ”som normerande” och ”som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor”.

Facken kan hävda att Svenskt Näringsliv har givit sitt klartecken till löneökningar på 590 kronor i månaden.

– Vi, och även Svenskt Näringsliv, menar att det sammanlagda avtalsvärdet inte ska vara högre än 2,2 procent, säger Marcus Lindström. Och det paket som Fastighets och Seko kräver håller sig inte inom den nivån.

Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets, vill inte kommentera läget.

– Jag uttalar mig inte nu. Vi går ut med information i dag, troligen före klockan 18.