Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande och Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare vid presskonferensen där de presenterade sin gemensamma rekommendation.  Foto: Maja Suslin/TT

Fackens krav på 590 kronor i höjd lön till städarna har lett till ett storbråk mellan de tyngsta organisationerna på arbetsmarknaden. Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv, hävdar att detta andra märke i krontal inte finns i överenskommelsen med LO. – Läs innantill, svarar Karl-Petter Thorwaldsson.

Om en vecka bryter den strejk ut i städbranschen som Fastighet och Seko varslat om. De har krävt 590 kronor mer i månaden för låglönegruppen städarna. Kravet följer det andra märket, som sattes av Handels i årets avtalsrörelse.

För lägre avlönade skulle normeringen på 2,2 procent, som var satt av industrin, kunna omvandlas till 590 kronor. Samma krontal som Handels förhandlat till sig. När LO och Svenskt Näringsliv i början av april vädjade till kvarvarande parter att respektera märket hänvisade organisationerna både till industrins och handelns avtal.

Nu säger Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv med ansvar för avtalsrörelsen, att det inte finns något speciellt märke för lågavlönade.

– Nej, det är inte en bild som vi är överens om med LO. Oavsett om löneökningarna uttrycks i kronor eller procent är det 2,2 procent som är märket.

– Att ge 590 kronor utan avräkning är inte korrekt.

Vad vill du säga till parterna Seko och Fastighets?
– Jag vill inte lägga mig i pågående förhandlingar. Därför hänvisar jag till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO. Om andra hänvisar till den på felaktigt sätt vill jag rätta till bilden.

Finns det alltså inget andra märke med kronor?
– Nej, märket är 2,2 procent.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson uttryckte på presskonferensen i april glädje över att Svenskt Näringsliv accepterat synsättet med två märken.

–  Det är bara att läsa innantill vad som står i överenskommelsen som vi skrivit under tillsammans. Sedan måste man naturligtvis förhandla om löneökningarna.

Hur ser du på att Peter Jeppsson gör den här tolkningen?
– Glöm inte att det är en arbetsgivarmotpart som vill strida för sina medlemmar.

– Själv har jag stor sympati för Fastighets fight för 590 kronor. Deras medlemmar är lågavlönade och behöver varje krona de kan få.

Striden mellan LO och Svenskt Näringsliv om deras rekommendation till parterna har sitt ursprung i Fastighets och Sekos strejkvarsel och det pressmeddelande som förbunden skickade ut.

”Fastighetsanställdas Förbund och Seko har försökt få till ett avtal som ger rätt till städare att få samma krontal, 590 kronor, som övriga avtal som tecknas i enlighet med den rekommendation som LO och Svenskt Näringsliv gjort”, skrev förbunden.

Motparten Almega, som är en del av Svenskt Näringsliv, menar att kravet spräcker märket med 4,5 tusendelar eller 0,45 procentenheter. Almega kan i år kallas arbetsgivarnas svarta får efter flera uppseendeväckande utspel i avtalsrörelsen. Några exempel:

• I januari krävde Almega en avtalad rätt att undanta 20 procent av personalen vid uppsägningar och ville slopa avtalsrörelsen och ersätta den med sifferlösa tillsvidareavtal med motparten Unionen.

• Arbetsgivarna stoppade också tjänstemännens strejk för flexpension genom att vända sig till arbetsdomstolen. Det har senare bland annat lett till att anställda på Apotek med handelsavtal har flexpension, men inte de på apotek med Almegaavtal.

• När Almega utsattes för strejk i skärgårdstrafiken satte de in andra fartyg som strejkbrytare och hävdade att strejkbryteri är ett ”hittapåbegrepp”.

I överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv konstaterar de först att avtal träffats inom industrin och handeln och uppmanar alla parter att se avtalen som normerande. Sedan skriver de: ”Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar gemensamt de efterföljande parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan att betrakta dessa avtal som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor.”

Men redan två dagar efter överenskommelsen hade tecknats i april gick Peter Jeppsson ut med en skrivelse efter mycket intern kritik mot rekommendationen. I kommentaren gjorde han sin tolkning av överenskommelsen och hävdade att 590 kronor inte var ett andra märke. Detsamma säger han nu till Arbetet.

LÄS OCKSÅ

Fastighets sympativarslar

Fastighets och Seko varslar om stridsåtgärder

Låsta städförhandlingar om nytt städavtal

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån