Etableringsjobben

2018 enades fack, arbetsgivare och dåvarande regering om en ny sorts kollektivavtalade, subventionerade anställningar. 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa skulle få en väg i in i arbetslivet. Fem år senare är anställningsformen inte på plats. ”Politiken har varit saktfärdig”, sa Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt till Arbetet i veckan.

I slutet av förra året gjorde LO, Svenskt Näringsliv och Unionen efter många turer en slutlig överenskommelse. De väntade sig då att regeringen skulle göra regeländringar som skulle göra det möjligt att komma igång med etableringsjobb under våren. De ändringarna är ännu inte på plats.

Omställningsstudiestödet

I den omtvistade las-överenskommelsen gjorde parterna, under hårt politiskt tryck, upp om ändringar i anställningsskyddet. Den stora fackliga framgången var ett helt nytt studiestöd för den som vill vidareutbilda eller skola om sig. Nu riskerar 600 miljoner kronor avsedda för det att frysa inne i år. CSN hinner inte hantera ansökningstrycket och regeringen har inte skjutit till efterfrågade resurser. ”Oacceptabelt”, sa LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet i april. 

Arbetskraftsinvandringen

I februari presenterade regeringen utredningsdirektiv om arbetskraftsinvandring som fått hård kritik från både fack och arbetsgivare. ”Regeringen skjuter helt bredvid målet”, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson. ”Det kommer att förvärra bristen på kompetens och kan hota den gröna omställningen”, sa Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Minimilönerna

I höstas röstades regler om minimilöner igenom i EU. I början av året pressade Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans på hårt när regeringen inte genast slöt upp bakom Danmarks talan om att ogiltigförklara reglerna. Parterna ser minimilöner som ett allvarligt hot mot den svenska modellen. I april kom besked om att regeringen nu stödjer Danmark.